Blaricum Oude Dorp

De Alliantie en de gemeente Blaricum werken aan een toekomstplan voor de dertig (voormalige) seniorenwoningen op vier verschillende locaties verspreid  in het Oude Dorp van Blaricum.

Algemeen

De Alliantie en de gemeente Blaricum werken aan een toekomstplan voor de dertig (voormalige) seniorenwoningen. Ze zijn verspreid over 4 verschillende locaties in het Oude Dorp van Blaricum:

 • Verbindingsweg 3-11
 • Meentweg 10-18; St Josephweg 3-5; Polweg 2-4
 • Ludenweg 14-30
 • Hazeleger 33-37; Oude Renbaan 1-4

Samenwerkingsovereenkomst
In 2017 maakten de Alliantie en de gemeente Blaricum afspraken over de toekomst van de woningen in het Oude Dorp van Blaricum. Deze afspraken staan in een Samenwerkingsovereenkomst en gaan over:

 • Een toekomstplan voor de seniorenwoningen in het Oude Dorp;
 • Kleine groei van het aantal sociale huurwoningen;
 • Verduurzaming van de woningen naar minimaal label B*;
 • Maximaal aantal te verkopen sociale huurwoningen.

* In 2020 worden de eerste 44 verduurzaamde woningen opgeleverd en in 2021 volgen de volgende 44 woningen.

Woonwensen
In 2018 onderzochten we de woonwensen van de huurders van de (voormalige) seniorenwoningen. Met de uitkomsten is zoveel mogelijk rekening gehouden in het toekomstplan. De belangrijkste woonwensen waren:

 • Een groene woonomgeving;
 • Veilige looproutes naar de voorzieningen in het dorp;
 • Verbeterpunten woning: kou, tocht, vocht en ventilatiemogelijkheden;
 • Beter woningindeling:
  • Keuken en badkamer zijn nu te klein/overloop te groot;
  • Woonkamer is nu te klein: veel bewoners hebben de slaapkamer beneden bij de woonkamer gevoegd en slapen op de eerste verdieping
 • Wensen voor de woning:
  • 2e toilet op de 1e verdieping en een traplift
  • goed bereikbare scootmobielruimte

Denkrichting toekomstplan
Er ligt nog geen kant en klaar toekomstplan. De huurders van deze woningen, met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, zijn in juni 2020 geïnformeerd over de richting van het toekomstplan. Voor de locatie Verbindingsweg denken we aan nieuwbouw van een kleinschalig appartementengebouw met 12 ‘nultredenwoningen’. Voor de andere drie locaties kijken we naar de mogelijkheid van (ver)nieuwbouw. Alleen het casco van de woningen blijft dan staan. De woningen worden volledig gestript. Er komt een uitbouw op de begane grond of op de 1e verdieping en de woningplattegrond wordt veranderd. In de woningen met een uitbouw op de begane grond komt de woonkamer, een slaapkamer en de badkamer beneden. In de woningen met een dakopbouw worden twee slaapkamers en de badkamer op de eerste verdieping gesitueerd. Ook wordt gezocht naar een passend energieconcept waarbij de woningen gasloos en zeer energiezuinig worden. Het toekomstplan betekent voor de huurders dat zij zowel bij nieuwbouw als bij ‘vernieuwbouw’, niet in hun woning kunnen blijven wonen.

Sociaal Plan
Wij hebben onze huurders in een vroeg stadium verteld over de denkrichting van het toekomstplan omdat dit voor hen grote gevolgen heeft. Het is voor de huidige bewoners goed om te weten wat zij kunnen verwachten. Daarom zijn wij in gesprek met bewonerscommissie ‘De Verbinding’ over een Sociaal Plan. Hierin worden afspraken vastgelegd over de voorwaarden voor de verhuizing. Het gaat dan bijvoorbeeld over de herhuisvesting, ondersteuning door de bewonersbegeleider, mogelijkheden om terug te keren in een woning in het plangebied en de verhuiskostenvergoeding.

Tijdelijke verhuur
De woningen op de vier locaties die leegkomen, worden tijdelijk verhuurd. Deze woningen worden aangeboden via WoningNet. Om te reageren op een tijdelijke woning is een inschrijving als woningzoekende in WoningNet nodig. In de advertentietekst wordt uitgelegd hoe de woning aan iemand wordt toegewezen. Na toewijzing van een tijdelijke huurwoning blijft de inschrijving en zoekwaarde behouden. De tijdelijke huurders komen niet in aanmerking voor de afspraken zoals opgenomen in het Sociaal Plan.  

Vervolg Planontwikkeling
Wij betrekken onze huurders bij de verdere invulling van de plannen. De leden van de bewonerscommissie ‘De Verbinding’ zijn hierbij onze gesprekpartner. Dit is de eerste stap. Het toekomstplan voor de vier locaties vormt één geheel. Wij zoeken naar (financieel) haalbare, passende toekomstbestendige mogelijkheden voor de vier verschillende locaties. Zo wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om op meerdere locaties woningen te slopen en nieuwe woningen toe te voegen. In dat geval worden minder woningen op de Verbindingsweg toegevoegd. Als er meer duidelijkheid is over een plan per locatie dan informeren wij de omwonenden van die locatie.