Gooi en Vechtstreek

Blaricum Oude Dorp

Buurtvernieuwing

De Alliantie en de gemeente Blaricum werken aan een Toekomstplan voor de dertig (voormalige) seniorenwoningen op vier verschillende locaties  verspreid  in het Oude Dorp van Blaricum:

 • Verbindingsweg 3-11
 • Meentweg 10-18; St Josephweg 3-5; Polweg 2-4
 • Ludenweg 14-30
 • Hazeleger 33-37; Oude Renbaan 1-4

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Blaricum en de Alliantie
In 2017 hebben de Alliantie de gemeente Blaricum afspraken gemaakt over de toekomst van de woningen in het Oude Dorp van Blaricum. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst en gaan over:

 • Een toekomstplan voor de seniorenwoningen in het Oude Dorp;
 • Kleine groei van het aantal sociale huurwoningen;
 • Verduurzaming van de woningen naar minimaal label B*;
 • Maximaal aantal te verkopen sociale huurwoningen.

* In 2020 worden de eerste 44 verduurzaamde woningen opgeleverd en in 2021 volgen de volgende 44 woningen.

Woonwensenonderzoek
In 2018 is een woonwensenonderzoek uitgevoerd onder de huurders van de (voormalige) seniorenwoningen. Met de uitkomsten is voor zover mogelijk rekening gehouden in het toekomstplan. De woonwensen op hoofdlijnen:

 • Een groene woonomgeving is prettig;
 • De looproutes naar de voorzieningen in het dorp zijn niet veilig;
 • Verbeterpunten woning: kou, tocht, vocht en ventilatiemogelijkheden;
 • Woningindeling:
  • keuken en badkamer te klein/overloop te groot;
  • woonkamer te klein: veel bewoners hebben de slaapkamer beneden bij de woonkamer gevoegd en slapen op de eerste verdieping
 • Wensen tbv de woning:
  • 2e toilet op de 1e verdieping en een traplift
  • goed bereikbare scootmobielruimte

Denkrichting Toekomstplan
Er ligt nog geen kant en klaar toekomstplan. De huurders van deze woningen, met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, zijn in juni 2020 geïnformeerd over de denkrichting van het toekomstplan. Voor de locatie Verbindingsweg wordt gedacht aan nieuwbouw van een kleinschalig appartementengebouw met  twaalf ‘nultredenwoningen’. Voor de andere drie locaties wordt gekeken naar de mogelijkheid van (ver)nieuwbouw. Alleen het casco van de woningen blijft dan staan. De woningen worden volledig gestript. Er komt een uitbouw op de begane grond of op de 1e verdieping en de woningplattegrond wordt veranderd. In de woningen met een uitbouw op de begane grond komt de woonkamer, een slaapkamer en de badkamer beneden. In de woningen met een dakopbouw worden twee slaapkamers en de badkamer op de eerste verdieping gesitueerd. Ook wordt gezocht naar een passend energieconcept waarbij de woningen gasloos en zeer energiezuinig worden. Het toekomstplan betekent voor de huurders dat zij zowel bij nieuwbouw als bij ‘vernieuwbouw’, niet in hun woning kunnen blijven wonen.

Sociaal Plan
Wij hebben onze huurders in een vroeg stadium geïnformeerd over de denkrichting van het Toekomstplan omdat dit voor hen ingrijpend gevolgen heeft. Het is voor de huidige bewoners goed om te weten wat zij kunnen verwachten en waarop zij kunnen rekenen. Daarom zijn wij in gesprek met bewonerscommissie ‘De Verbinding’ over een Sociaal Plan. Hierin worden afspraken vastgelegd over de voorwaarden voor de verhuizing. Het gaat dan bijvoorbeeld over de herhuisvesting, ondersteuning door de bewonersbegeleider, mogelijkheden om terug te keren in een woning in het plangebied en de verhuiskostenvergoeding.

Tijdelijke verhuur
De woningen op de vier locaties die leegkomen, worden tijdelijk verhuurd. Deze woningen worden aangeboden via WoningNet. Om te reageren op een tijdelijke woning is een inschrijving als woningzoekende in WoningNet nodig. In de advertentietekst wordt de toewijzingsvolgorde toegelicht. Na toewijzing van een tijdelijke huurwoning blijft de inschrijving en zoekwaarde behouden. De tijdelijke huurders komen niet in aanmerking voor de afspraken zoals opgenomen in het Sociaal Plan.  

Vervolg Planontwikkeling
Wij betrekken onze huurders bij de verdere invulling van de plannen. De leden van de bewonerscommissie ‘De Verbinding’ zijn hierbij onze gesprekpartner. Dit is de eerste stap. Het toekomstplan voor de vier locaties vormt één geheel. Wij zoeken naar (financieel) haalbare, passende toekomstbestendige mogelijkheden voor de vier verschillende locaties. Zo wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om op meerdere locaties woningen te slopen en nieuwe woningen toe te voegen. In dat geval worden minder woningen op de Verbindingsweg toegevoegd. Als er meer duidelijkheid is over een plan per locatie dan informeren wij de omwonenden van die locatie.

 

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken