Zonnepanelen

Appartementen

Uiterlijk in 2020 willen we alle geschikte appartementengebouwen tot vier lagen hebben voorzien van zonnepanelen. Dat zijn in potentie zo’n 420 panden, met in totaal ruim 15.000 sociale huurappartementen*. Eerst wordt onderzocht of deze geschikt zijn voor zonnepanelen. Vervolgens worden huurders stapsgewijs benaderd met de vraag of zij een individuele aansluiting willen op een aantal van die panelen. We zijn hier in september 2018 mee gestart.

Na de gebouwen met vier lagen is de hoogbouw aan de beurt.

* VVE’s
Over gebouwen waarin zich naast sociale huurwoningen ook vrije sector- en/of koopwoningen bevinden, moet de Alliantie nog een standpunt innemen. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op.

Walmolen.jpg

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken