Zonnepanelen

Appartementen

Dit jaar zijn we gestart met een proef om zonnepanelen op onze bestaande appartementsgebouwen te plaatsen, omdat platte daken zich over het algemeen goed lenen voor het opwekken van zonne-energie. De energierekening van de collectieve voorzieningen in gebouwen is door de aanwezigheid van een lift vaak aanzienlijk. Daarmee is er ook veel te besparen. 

We zoeken in de proef uit wat de voor- en nadelen zijn door zonnepanelen op een aantal gebouwen  in Amsterdam, Eemnes en Almere te plaatsen en daarvan te leren. Het gaat om gebouwen met uitsluitend sociale huurwoningen* en waarvan de dakbedekking niet op korte termijn hoeft te worden vervangen. Als dat gebeurt, moeten de zonnepanelen namelijk worden verwijderd. In totaal gaat het in de proef om zo’n duizend appartementen.

De uitvoering vindt plaats in december 2017 en januari 2018. Daarna wordt de pilot geëvalueerd en bepalen we hoe we verder gaan met het plaatsen van zonnepanelen op appartementsgebouwen in 2018 en verder.

* VVE’s
Over gebouwen waarin zich naast sociale huurwoningen ook vrije sector- en/of koopwoningen bevinden, moet de Alliantie nog een standpunt innemen.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken