Trompenburgstraat

De Alliantie is van plan om het gebouw aan Trompenburgstraat (dat loopt tot aan de Kromme Mijdrechtstraat) in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid op te knappen.

Algemeen

De Alliantie is van plan om het gebouw aan Trompenburgstraat (dat loopt tot aan de Kromme Mijdrechtstraat) in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid deels te renoveren (op te knappen) en deels te sloop-nieuwbouwen. Het gaat om Trompenburgstraat 12-18 (sloop-nieuwbouw), Kromme Mijdrechtstraat 36-38 (renovatie) en het binnenterrein dat er tussenin ligt.

website foto  voorgevel.jpg

Nu zijn er 27 verouderde portiekwoningen en een winkelruimte. In 2013 hebben we de fundering van de woningen voor een deel gerepareerd. We wisten toen al dat een volgende (herstel)actie nodig zou zijn. In de zomer van 2019 ontstond het renovatieplan waarbij - naast het vernieuwen van de balkons - aan de achterkant ook extra galerijen en een lift worden toegevoegd. Door de lift worden de woningen levensloopbestendig. Ook kunnen we op de bestaande zolderverdieping 7 extra woningen maken. De bergingen worden verplaatst naar de begane grond bij de centrale hal.

Begin 2021 hebben we van de gemeente gehoord dat we het gebouw aan de Trompenburgstraat 12-18 ook mogen slopen en nieuwbouwen. Dit levert een nog beter plan op. De woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat gaan we wel zoals in het oorspronkelijke plan renoveren.

Onder de woningen en in het binnenterrein ligt de Praxis bouwmarkt. Het plan voor de winkelruimte is dat dit ook wordt gesloopt en nieuw gebouwd. De winkelruimte wordt straks een stuk kleiner. Een deel van het binnengebied tussen de woningen komt daardoor vrij. Daar willen we na het saneren van de ondergrond 12 nieuwe hofwoningen maken. De goedereningang van de Praxis aan de Kromme Mijdrechtstraat wordt dan de entree naar dit hof. Senioren hebben voorrang op deze hofwoningen.

  • De bestaande woningen worden vernieuwd (gerenoveerd aan de Kromme Mijdrechtstraat, sloop-nieuwbouw aan de Trompenburgstraat).
  • Het werk kan niet gedaan worden als de bewoners er zijn. Zij verhuizen daarom (tijdelijk) naar een andere plek. Een deel van de bewoners zal ergens anders gaan wonen. Ook zijn er bewoners die na een verblijf in een wisselwoning terugkomen als de woningen klaar zijn.
  • De woningen aan de Trompenburgstraat worden levensloopbestendig met een lift.
  • Er komen 12 nieuwbouw hofwoningen in het binnenterrein.
  • De woningen worden aardgasvrij. De bewoners koken straks niet meer op gas en de woningen worden op een andere manier verwarmd.
  • Het gebouw wordt duurzaam vernieuwd, de gevels worden geïsoleerd en tussen de woningen komen geluidswerende voorzieningen.
  • De lage daken in het binnenterrein krijgen voor een groot deel groene Sedum beplanting.
Opdrachtgever De Alliantie Amsterdam
Architect Addis Architectuur Haarlem
Aannemer Nog niet bekend Nog niet bekend

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Project in vogelvlucht

website situatietekening kleur.png

Woningen en parkeren

We hebben straks in totaal 46 huurwoningen als het project klaar is:

- 34 twee- en driekamerappartementen) aan de Trompenburgstraat / Kromme Mijdrechtstraat (27 sociale huurwoningen en 7 middensegment huurwoningen)

- 12 tweekamer sociale huurwoningen in het hof voor senioren.

Toewijzing
De sociale en middensegment huurwoningen zijn nu nog niet in verhuur. Wanneer daar meer informatie over is, maken we dat op deze website bekend. De sociale huurwoningen bieden we aan via Woningnet. De middensegment huurwoningen via Benopzoek.

Parkeren
We bieden geen parkeerplaatsen aan. Meer informatie over parkeren op openbaar terrein vind je op de website van de gemeente Amsterdam.

Planning

Momenteel zijn wij met de bewonerscommissie de Kromme Tromp, de gemeente en onze Alliantie directie in overleg over het project. Aan het eind van de zomer 2021 informeren wij alle reguliere huurders van het complex over de stand van zaken. Ook moet onze Alliantie directie nog een officieel besluit nemen over dit project.

Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2023 en zijn de woningen klaar in 2025.

Contact

Omdat we door corona helaas geen informatieavond kunnen organiseren, kan je al je vragen via de mail aan ons stellen. Als je door ons geïnformeerd wilt worden over (de planning van) het project kan je ons ook een mail sturen via trommij@de-alliantie.nl. We gebruiken je e-mailadres alleen om je op de hoogte te houden van dit project.