Nieuwenhuysenbuurt

De Alliantie is van plan om haar woningen in de Nieuwenhuysenbuurt te vernieuwen. We willen alle 282 woningen en 3 bedrijfsruimten slopen en vervangen door nieuwbouw. Dit geldt voor de woningen op de volgende adressen:

  • Nieuwenhuysenstraat 1 t/m 34
  • Slotermeerlaan 130 t/m 150
  • Slotermeerlaan 135 t/m 173
  • David Vosstraat 45 t/m 63
  • Burgemeester Vening Meineszlaan 183 t/m 209

Voor de bewoners van deze adressen betekent dit dat ze moeten verhuizen. Zij zijn hierover geïnformeerd per brief en tijdens informatiebijeenkomsten op 12 september 2018.

In 3 fases
De Alliantie wil de woningen in drie fases slopen. In welke fase moeten de bewoners van welke adressen verhuizen? Dat ziet u hier.

Nieuwbouw
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we zo'n 400 nieuwe woningen bouwen. Dat zijn er ongeveer 100 meer dan nu. We denken aan de volgende verdeling:

  • 200 sociale huurwoningen
  • 100 vrije sectorhuurwoningen voor mensen met een middeninkomen
  • 100 koopwoningen

We weten nog niet hoe deze woningen er uitzien. Daarvoor moeten we de plannen eerst verder uitwerken. We vragen daarbij advies aan het bewonersplatform.

Samen met bewoners
Samen met een vertegenwoordiging van alle bewoners gaan we de plannen verder uitwerken. Met dit bewonersplatform bekijken we bijvoorbeeld hoe de nieuwe buurt en woningen eruit kunnen zien. Tijdens de informatiebijeenkomsten op 12 september meldden ruim 40 bewoners zich aan voor het bewonersplatform. Het overleg is op 26 september gestart. Daarnaast is er een bewonerscommissie opgericht, met wie we onder andere het Sociaal Plan opstellen. Daarin staan alle afspraken voor de herhuisvesting.

Wie is wie?
Benieuwd 
wie er in en aan de Nieuwenhuysenbuurt werken? Hier vind je het team van de Alliantie.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken