Lohuizen

Lohuizen is een bijzonder project vanwege de samenstelling van de bewoners en het tijdelijke karakter. Het doel is dat bewoners op een prettige manier samenleven, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen om een goede startpositie te verkrijgen in de maatschappij. Om dit te verwezenlijken zet de Alliantie in op zelfbeheer. De Alliantie heeft Socius Wonen, specialist in zelfbeheer, gevraagd om het beheer van het gebouw en de toewijzing van de woningen te organiseren.

Samen met vier organisaties – buurtorganisatie BOOST, buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, de gemeente Amsterdam en Socius Wonen – heeft de Alliantie getekend voor een maatschappelijk programma. Het programma is erop gericht om nieuwkomers en bewoners in de omliggende buurten elkaar te laten ontmoeten en talenten te laten uitwisselen. Zo heeft het woongebouw gemeenschappelijke ruimten.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken