Jacob Geelbuurt Oost

Vragen & Antwoorden

Krijg ik de verhuiskostenvergoeding van 6.253 euro als ik nu al verhuis?
Nee, u maakt pas aanspraak op deze vergoeding na de zogenoemde peildatum. Dan mogen wij van de gemeente starten met de herhuisvesting. Voor bewoners van fase 1 is die in november 2019 gestart, voor bewoners van fase 2 start die waarschijnlijk in het voorjaar van 2022.

Kan ik verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de buurt?
Bewoners van fase 2 in principe wel. Een aantal bewoners van fase 1 kan terugkeren (zie het sociaal plan voor meer informatie).

Hoe hoog zijn de nieuwe huren?
In het Sociaal Plan is dit uitgewerkt. Voor sociale huurwoningen is de huur in ieder geval maximaal €737,14.

Naar welk jaarinkomen kijken jullie bij herhuisvesting?
We kijken naar de laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst, meestal van het jaar vóór de herhuisvesting. Start de herhuisvesting voor u in 2022? Dan kijken we naar het gezinsinkomen van 2021.

Mijn inkomen is 58.000 euro. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Nee, uw inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning. U kunt u een woning kopen of duurdere woning huren.

Moet je bij WoningNet ingeschreven zijn om in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning?
Als uw herhuisvesting start, schrijven wij u bij WoningNet in als u of uw medehuurders daar zelf niet bent ingeschreven. Heeft u of uw medehuurder al een account bij WoningNet? Dan voeren wij de stadsvernieuwingsurgentie op dit account op. Met uw stadsvernieuwingsurgentie heeft u voorrang op andere veel woningzoekenden, als u tenminste reageert op woningen die passen bij uw gezinssamenstelling.

Hoe moet je de woning opleveren?
U moet uw woning leeg opleveren maar hoeft deze niet terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Onze opzichter komt van tevoren langs om af te spreken wat u moet verwijderen en wat u achter kunt laten.

Heeft mijn inwonende kind recht op een eigen woning?
Inwonende kinderen kunnen semi-stadsvernieuwingsurgent worden, mits ze bij start van de herhuisvesting 23 jaar of ouder zijn en vijf jaar onafgebroken ingeschreven zijn op dat adres. Ook mogen ze niet meer dan 55.113 euro verdienen. Semi-stadsvernieuwingurgenten kunnen op een deel van het woningaanbod reageren.

Waar kan ik zien wat voor woningen er komen in de nieuwbouw in de Jacob Geelbuurt Oost?
Het plan voor de eerste nieuwbouw is nog niet klaar. Het is een voorlopig plan. Het is dus nog niet zeker of de nieuwe woningen er precies zo uit komen te zien, maar het geeft u wel een idee. Hier kunt u bekijken wat voor soort woningen (aantal kamers, indeling) er waarschijnlijk komen. En hier vindt u het voorlopig ontwerp van de gebouwen

Waar kan ik met vragen over en ideeën voor de nieuwbouw terecht?
U kunt ons mailen: jacobgeeloost@de-alliantie.nl. We reageren altijd! Wilt u liever dat wij u bellen, of wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Vermeld dan uw telefoonnummer in uw mail. 

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken