Jacob Geelbuurt Oost

Vragen & Antwoorden

Krijg ik de verhuiskostenvergoeding van 6.000 euro als ik nu al verhuis?
Nee, u maakt pas aanspraak op deze vergoeding na de zogenoemde peildatum. Dan mogen wij van de gemeente starten met de herhuisvesting. Voor bewoners van fase 1 start die waarschijnlijk in de zomer van 2019, voor bewoners van fase 2 in maart 2022.

Kan ik verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de buurt?
Bewoners van fase 2 in principe wel. Een aantal bewoners van fase 1 kan terugkeren (zie het sociaal plan voor meer informatie).

Hoe hoog zijn de nieuwe huren?
In het Sociaal Plan gaan we dit uitwerken. Voor sociale huurwoningen is de huur in ieder geval maximaal €710,68.

Naar welk jaarinkomen kijken jullie bij herhuisvesting?
We kijken naar de laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst, meestal van het jaar vóór de herhuisvesting. Start de herhuisvesting voor u in 2019? Dan kijken we naar het gezinsinkomen van 2018.

Mijn inkomen is 55.000 euro. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Nee, uw inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning. U kunt u een woning kopen of duurdere woning huren.

Moet je bij WoningNet ingeschreven zijn om in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning?
Als uw herhuisvesting start, schrijven wij u bij WoningNet in, ook als u nog niet bent ingeschreven. Met uw stadsvernieuwingsurgentie heeft u voorrang op andere veel woningzoekenden, als u tenminste reageert op woningen die passen bij uw gezinssamenstelling.

Hoe moet je de woning opleveren?
U moet uw woning leeg opleveren maar hoeft deze niet terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Onze opzichter komt van tevoren langs om af te spreken wat u moet verwijderen en wat u achter kunt laten.

Heeft mijn inwonende kind recht op een eigen woning?
Inwonende kinderen kunnen semi-stadsvernieuwingsurgent worden, mits ze bij start van de herhuisvesting 23 jaar of ouder zijn en vijf jaar onafgebroken ingeschreven zijn op dat adres. Ook mogen ze niet meer dan 52.962 euro verdienen. Semi-stadsvernieuwingurgenten kunnen op een deel van het woningaanbod reageren.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken