Jacob Geelbuurt Oost

Plan voor nieuwe buurt

Plan voor de nieuwe buurt
Samen met de gemeente heeft de Alliantie een plan gemaakt voor de nieuwe Jacob Geelbuurt Oost. Daarin zijn alle afspraken voor de nieuwe buurt vastgelegd, zoals de plek van de woningen, de straten en het groen, de hoogte van de nieuwe woongebouwen, etc. Dit plan is in december 2018 en maart 2019 voorgelegd aan de bewoners van de Jacob Geelbuurt Oost en omwonenden. Bij de gemeente vindt u meer informatie.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken