Jacob Geelbuurt Oost

Plan voor nieuwe buurt

Plan voor de nieuwe buurt
Samen met de gemeente heeft de Alliantie een plan gemaakt voor de nieuwe Jacob Geelbuurt Oost. Daarin zijn alle afspraken voor de nieuwe buurt vastgelegd, zoals de plek van de woningen, de straten en het groen, de hoogte van de nieuwe woongebouwen, etc. Dit plan is in december 2018 en maart 2019 voorgelegd aan de bewoners van de Jacob Geelbuurt Oost en omwonenden. Bij de gemeente vindt u meer informatie.

Ontwerp van de woningen
De Alliantie start in het najaar van 2019 met het ontwerp van de woningen en woningplattegronden en betrekt daarbij de bewonerscommissie en bewoners die in aanmerking kunnen komen voor een nieuwbouwwoning in de Jacob Geelbuurt Oost.

Planning van de nieuwbouw
De sloop en bouw van de nieuwe woningen gaat in twee fasen.

  • In fase 1 start de sloop van de woningen als alle bewoners van fase 1 zijn verhuisd, waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. De nieuwbouwwoningen zijn waarschijnlijk in het najaar van 2023 gereed.
  • Als alle bewoners van fase 2 zijn verhuisd, start de sloop van de woningen in fase 2. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2023. De nieuwe woningen zijn waarschijnlijk uiterlijk in het voorjaar van 2026 gereed.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken