Jacob Geelbuurt Oost

Het plan voor de 1e nieuwbouw

Nieuwbouw

Impressie Jacob Geelstraat hoek HemsterhuisstraatSamen met architectenbureau Geurst & Schulze hebben we een voorlopig plan gemaakt voor de eerste woongebouwen in fase 1. Deze fase bestaat uit veld A en veld B. Veld A ligt op de hoek van de Hemsterhuisstraat en de Jacob Geelstraat. Hier komen ongeveer 130 sociale huurwoningen. Die zijn onder andere bestemd voor bewoners van fase 2 en terugkeerders van fase 1. Ook komen er circa 40 woningen in het middensegment (met een huur tussen € 737,14 en € 1.027,37 - prijspeil 2020). In veld B, iets verderop in de Jacob Geelstraat, komen ongeveer 92 koopwoningen.

Meer weten over de nieuwbouw?

Planning
De sloop van de huidige woningen en de bouw van nieuwe woningen gaat in twee fases.

  • fase 1, mei 2021 - eind 2023: nadat alle bewoners van fase 1 zijn verhuisd, start de sloop van de helft van de woningen. Dat is vanaf mei 2021. We bouwen op die plek ongeveer 250 woningen terug. Deze nieuwe woningen zijn eind 2023 klaar. Veel van deze woningen zijn bestemd voor huurders uit fase 2.
  • fase 2, eind 2023 - voorjaar 2026: de sloop van de woningen in fase 2 start nadat alle bewoners van fase 2 zijn verhuisd. Dit is waarschijnlijk eind 2023. Ook hier bouwen we ongeveer 250 woningen terug. Deze nieuwe woningen zijn waarschijnlijk in het voorjaar van 2026 klaar.

Uitgangspunten
Voor het ontwerp van de woningen gelden spelregels, zoals de voorwaarden van de gemeente voor nieuwe woongebouwen en uitgangspunten van de Alliantie. Deze zijn gebundeld: Uitgangspunten voor nieuwbouw huurwoningen Jacob Geelbuurt Oost.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken