Jacob Geelbuurt Oost

Herhuisvesting en Sociaal Plan

Nieuwbouw

In 2 fases verhuizen
U verhuist in fase 1 als u op een van deze adressen woont:

  • Hemsterhuisstraat 3 t/m 25
  • Jacob Geelstraat 3 t/m 27
  • Christiaan Snouck Hurgronjehof 1 t/m 46.

De herhuisvesting voor fase 1 is gestart in november 2019.
U verhuist in fase 2 als u op een van deze adressen woont:

  • Jacob Geelstraat 29 t/m 79
  • Hermanus van der Tuukhof 1 t/m 48

Voor fase 2 start de herhuisvesting waarschijnlijk in maart 2022.

Herhuisvesting en Sociaal Plan
Uw herhuisvesting start 12 tot 18 maanden vóór de sloop van uw huidige woning. U wordt stadsvernieuwingsurgent en kunt via WoningNet op zoek gaan naar een andere sociale huurwoning. Als uw gezinsinkomen hoger is dan € 55.113,00 (prijspeil 2020) heeft u geen recht op een sociale huurwoning. U kunt ook verhuizen naar een woning van de Alliantie in de Jacob Geelbuurt (zie hieronder).
In het Sociaal Plan hebben we alle afspraken vastgelegd waar u als bewoner recht op heeft. Dat zijn onder andere afspraken over de begeleiding die u krijgt, volgorde van toewijzing bij verhuizing naar een woning in de buurt, etc.

Huisbezoek fase 1
Onze bewonersbegeleiders zijn bij bijna alle bewoners van fase 1 op huisbezoek geweest. Tijdens het huisbezoek gaat het gesprek over de woonwensen en verhuismogelijkheden voor bewoners. De bewonersbegeleiders gaan waarschijnlijk vanaf begin 2022 bij de bewoners van fase 2 op huisbezoek.

In de buurt verhuizen
Veel bewoners uit fase 1 zijn al verhuisd. Diverse bewoners zijn in de buurt gebleven en zijn bijvoorbeeld naar een gerenoveerde woning in de Hemsterhuisstraat verhuisd. Een aantal bewoners kan terugkeren in een nieuwbouwwoning die we in fase 1 bouwen. Voor de bewoners van fase 2 die in de buurt willen blijven wonen, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • een nieuwbouwwoning op de plek van de woningen die we slopen in fase 1
  • een bestaande woning in de buurt die vrijkomt

Vragen
Heeft u vragen over de herhuisvesting? Kijkt u dan bij Vragen & Antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u ons mailen: jacobgeeloost@de-alliantie.nl

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken