Jacob Geelbuurt Oost

De Alliantie is bezig om haar woningen in de Jacob Geelbuurt te vernieuwen. In het oostelijk deel willen we alle 314 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Dit geldt voor alle woningen op de volgende adressen:

  • Hemsterhuisstraat 3 t/m 25
  • Jacob Geelstraat 3 t/m 79
  • Christiaan Snouck Hurgronjehof 1 t/m 46
  • Hermanus van de Tuukhof 1 t/m 48

Voor de bewoners van deze adressen betekent dit dat ze moeten verhuizen. Bewoners zijn hierover geïnformeerd per brief en tijdens een informatieavond op 3 juli 2018.

In 2 fasen
De Alliantie wil de 314 woningen in twee fasen slopen. In welke fase moeten de bewoners van welke adressen verhuizen? Dat is te vinden op de pagina Herhuisvesting. 

Nieuwbouw
In totaal bouwen we minimaal 500 nieuwe woningen. Niet alleen sociale huurwoningen, maar ook woningen voor bewoners met een hoger inkomen.
We gaan nu uit van deze verdeling:

  • 224 sociale huurwoningen met een huur tot €737,14;
  • 140-150 woningen met een huur van €737,14 tot €1.027,37;
  • 40-50 koopwoningen voor maximaal €328.600,-, de grens van de Nationale Hypotheek Garantie;
  • 90-100 koopwoningen (20%) vanaf €328.600,-.

We weten nog niet hoe deze woningen er uitzien. Daarvoor moeten we de plannen eerst verder uitwerken. We vragen daarbij advies aan het Planteam.

In gesprek met bewoners
We overleggen met een vertegenwoordiging van alle bewoners over de plannen. Na intensief overleg hebben in augustus 2019 een akkoord bereikt over het sociaal plan. Vanaf oktober 2019 gaan we met bewoners in gesprek over de plannen voor de nieuwbouw. Samen met de architect bespreken we dan onder andere de indeling van de woningen en de architectuur van de woongebouwen.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken