Jacob Geelbuurt Oost

De Alliantie is bezig om haar woningen in de Jacob Geelbuurt te vernieuwen. In het oostelijk deel willen we alle 314 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Dit geldt voor alle woningen op de volgende adressen:

  • Hemsterhuisstraat 3 t/m 25
  • Jacob Geelstraat 3 t/m 79
  • Christiaan Snouck Hurgronjehof 1 t/m 46
  • Hermanus van de Tuukhof 1 t/m 48

Voor de bewoners van deze adressen betekent dit dat ze moeten verhuizen. Bewoners zijn hierover geïnformeerd per brief en tijdens een informatieavond op 3 juli 2018.

In 2 fases
De Alliantie wil de 314 woningen in twee fases slopen. Wie moet wanneer verhuizen? Dat is te vinden op de pagina Herhuisvesting

Nieuwbouw
In totaal bouwen we minimaal 500 nieuwe woningen. Niet alleen sociale huurwoningen, maar ook woningen voor bewoners met een hoger inkomen.
We gaan nu uit van deze verdeling:

  • 224 sociale huurwoningen met een huur tot €737,14;
  • 140-150 woningen met een huur van €737,14 tot €1.027,37;
  • 40-50 koopwoningen voor maximaal €328.600,-, de grens van de Nationale Hypotheek Garantie;
  • 90-100 koopwoningen (20%) vanaf €328.600,- (alle bedragen prijspeil 2020).

We hebben nu een voorlopig plan voor de nieuwe woningen die we vanaf 2021 gaan bouwen. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de nieuwe woongebouwen eruit kunnen zien, en hoe de woningen ingedeeld zijn. Dit plan is nog niet definitief. Meer over het voorlopig plan vindt u bij hier. Voor de woningen die we vanaf 2024/2025 gaan bouwen, maken we later een plan.

In gesprek met bewoners
We overleggen met een vertegenwoordiging van alle bewoners over de plannen. Na intensief overleg hebben in augustus 2019 een akkoord bereikt over het sociaal plan. Vanaf oktober 2019 zijn we met bewoners in gesprek over de plannen voor de nieuwbouw. Ook het voorlopig plan hebben we met hen besproken.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken