Jacob Geelbuurt Oost

De Alliantie is bezig om haar woningen in de Jacob Geelbuurt te vernieuwen. In het oostelijk deel willen we alle 314 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Dit geldt voor alle woningen op de volgende adressen:

  • Hemsterhuisstraat 3 t/m 25
  • Jacob Geelstraat 3 t/m 79
  • Christiaan Snouck Hurgronjehof 1 t/m 46
  • Hermanus van de Tuukhof 1 t/m 46

Voor de bewoners van deze adressen betekent dit dat ze moeten verhuizen. Bewoners zijn hierover geïnformeerd per brief en tijdens een informatieavond op 3 juli 2018.

In 2 fasen
De Alliantie wil de 314 woningen in twee fasen slopen. In welke fase moeten de bewoners van welke adressen verhuizen? Dat is te vinden op de pagina ‘Herhuisvesting’. In fase 2 kunnen bewoners verhuizen naar een nieuwbouw woning, die we in fase 1 bouwen.

Nieuwbouw
In totaal bouwen we minimaal 500 nieuwe woningen. Niet alleen sociale huurwoningen, maar ook woningen voor bewoners met een hoger inkomen.
We gaan nu uit van deze verdeling:

  • 200 sociale huurwoningen met een huur tot €710,68;
  • 150 woningen met een huur van €710,68 tot €1.000,-;
  • 50 koopwoningen voor maximaal €265.000,-, de grens van de Nationale Hypotheek Garantie;
  • 100 koopwoningen vanaf €265.000,-.

We weten nog niet hoe deze woningen er uitzien. Daarvoor moeten we de plannen eerst verder uitwerken. We vragen daarbij advies aan het Planteam.

In gesprek met bewoners
We overleggen met een vertegenwoordiging van alle bewoners over de plannen. Met dit Planteam gaan we onder andere in gesprek over het Sociaal Plan, met daarin alle afspraken voor de herhuisvesting. Begin juli meldden ruim 30 bewoners zich aan voor deelname aan het Planteam. Het overleg is op 17 juli gestart.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken