Jacob Geelbuurt Oost

Achtergrondinformatie

Via onze nieuwsbrief houden we bewoners op de hoogte van de plannen. Iedere bewoner ontvangt deze nieuwsbrief in zijn brievenbus. Op deze pagina staan de nieuwsbrieven die al verschenen zijn.

Bewonersraadpleging
In juni 2019 onderzocht bureau RIGO wat bewoners vinden van het Sociaal Plan. 64% deed mee aan het onderzoek en 84% van hen ging akkoord met het sociaal plan. In het rapport van RIGO leest u de resultaten van dit onderzoek.
De bewonerscommissie heeft deze resultaten gebruikt voor haar advies over het Sociaal Plan. Na bespreking van dit advies en de reactie daarop van de Alliantie zijn de bewonersvertegenwoordigers in augustus 2019 akkoord gegaan met het Sociaal Plan.

Woonwensenonderzoek
In maart 2019 heeft bureau RIGO onderzoek gedaan naar de woonwensen van bewoners. 73% beantwoordde vragen over sloop en nieuwbouw, de woonwensen voor een nieuwe woning, etc. RIGO heeft een rapport gemaakt van alle antwoorden.

Plan voor de nieuwe buurt
Samen met de gemeente heeft de Alliantie een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de nieuwe Jacob Geelbuurt Oost. Daarin zijn alle afspraken voor de nieuwe buurt vastgelegd, zoals de plek van de woningen, de straten en het groen, de hoogte van de nieuwe woongebouwen, etc. Dit plan is in december 2018 en maart 2019 voorgelegd aan de bewoners van de Jacob Geelbuurt Oost en omwonenden. Bij de gemeente vindt u meer informatie.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken