Indische Buurt

De Indische Buurt
De Indische Buurt is begin 1900 gebouwd. De buurt lag toen aan de rand van de stad. Sinds de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied, IJburg en het Scienceparkgebied is de Indische Buurt centraler komen te liggen. In de jaren ’80 is een deel van de woonblokken gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een groot deel van de woningen uit begin 1900 is inmiddels gerenoveerd of wordt de komende jaren verbeterd.

IB algemeen 1.jpg

Van achterstandswijk naar wijk met potentie
Sinds 2002 werkt de Alliantie aan de vernieuwing van de Indische Buurt. De wijk stond er niet goed voor: veel bewoners kampten met financiële en/of sociale problemen, woningen waren verouderd en er waren leefbaarheidsproblemen. De Indische Buurt kreeg van bewoners zelfs het laagste cijfer van de stad: een 5,3. Tegelijkertijd werd de Indische buurt steeds vaker gezien als een wijk met potentie. Een wijk die levendig, veelkleurig en goed bereikbaar is.

Stijgende lijn vasthouden
Sinds 2002 werkt de Alliantie nauw samen met het stadsdeel aan de vernieuwing van de Indische buurt. Vanaf 2006 doen we dat ook samen met de andere woningcorporaties die woningen hebben in de Indische Buurt. De vernieuwing is gericht op:

  • de huizen en woongebouwen
  • de bewoners (‘achter de voordeur’)
  • bedrijven in de buurt
  • het wijkbeheer (‘schoon, heel, veilig’)

We hebben sindsdien zo’n 1.300 woningen gerenoveerd en bijzondere nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Ook zetten we ons in voor bewoners en stimuleren we ondernemerschap in de buurt. Met succes. Bewoners en ondernemers beoordelen hun wijk de afgelopen jaren steeds positiever. Steeds meer bewoners voelen zich betrokken en zetten zich in voor ‘hun’ Indische buurt. Het is duidelijk: de Indische buurt is veranderd, verbeterd en gewild. Toch verdienen diverse delen van de buurt nog aandacht. Het is belangrijk om te blijven investeren in de Indische Buurt.

IB Javastraat.jpg

Makassarplein
Het Makassarplein is de afgelopen jaren behoorlijk opgeknapt. Naast de (fysiek) nieuwe inrichting van het plein met een nieuw buurthuis, heeft de metamorfose ook bijgedragen aan het prettiger wonen in de wijk. Bewoners klaagden over de onveiligheid en onaantrekkelijkheid van het plein. Ze zagen hun kinderen liever ergens anders spelen. De buurt verkeerde in een negatieve spiraal: woningen met achterstallig onderhoud, huishoudens met een laag inkomen, eenzaamheid en werkeloosheid. De problemen stapelden zich op.

De bovenstaande fysieke en sociale problemen zijn tegelijkertijd aangepakt door een allesomvattend plan. De bewoners zijn betrokken geweest bij het hele proces, van ontwerp tot en met de uitvoering. Allerlei sociale projecten zorgen voor dynamiek in de buurt. De kracht van dit succes schuilt in de samenwerking tussen de bewoners, de woningcorporaties en het stadsdeel. Er is een boekje verschenen over deze gezamenlijke aanpak: “Het plein als kantelpunt”, waarin bewoners en medewerkers vertellen over hun bijdrage, de samenwerking met andere partijen, dilemma’s en resultaten.

In de renovatie projecten AQ15 en AQ18, in de Indische buurt realiseert de Alliantie AQ18: 41 sociale huurappartementen en AQ15: 20 sociale huurappartementen. Liggend aan de Madurastraat en Borneostraat met een gebruikersoppervlakte van variërend tussen de 50 m2 – 75 m2. Lees meer.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken