Indische Buurt

Actieve bewoners

Mensen maken de stad. Zonder bewoners die zich inzetten voor hun buurt zou de Indische Buurt niet geworden zijn tot wat ze nu is. De Alliantie werkt graag samen met bewoners die actief zijn in en voor hun buurt. En veel bewoners in de buurt zijn actief. Tot voor kort was de renovatie van hun woning vaak de aanleiding voor bewoners om zich actief in te zetten. Steeds vaker zetten bewoners zich ook op andere gebieden in voor hun buurt.

IB bakfiets.jpg

Van onderop
Een van de eerste actieve bewonersgroepen ontstond in de Balistraat, waar de Alliantie begon met de vernieuwing van de Indische Buurt. De renovatie bracht de bewonersgroep samen. Na de renovatie bleven bewoners echter actief. Meer info over vind je hier.

De Madurastraat Community is ook een actieve bewonersgroep. Buren werken samen aan een groene, veilige, schone en sociale straat. 

Een ander mooi voorbeeld van een initiatief vanuit de buurt is de Buurtbalie. De BuurtBalie is een platform voor iedereen die een activiteit of dienst aanbiedt en zich betrokken voelt bij de Indische Buurt. Daarmee is het dé sociale kaart en agenda van de Indische Buurt, waar iedereen kan vinden welke organisaties actief zijn en wat zij organiseren.

Het jaarlijkse ‘Samen-Indische-Buurt-Festival’ laat ook zien hoe actief bewoners en organisaties uit de buurt zijn. Het festival was een idee van de woningcorporaties en het stadsdeel, maar wordt inmiddels grotendeels georganiseerd door bewonersgroepen, straatcommissies en communities.

IB bewoners Rogier Alleblas.jpg

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken