Fockstraat / Speelmanstraat

Het Sociaal Plan

De renovatie betekent nogal wat voor bewoners. Omdat de renovatie zeer ingrijpend is, kan deze alleen in lege woningen plaatsvinden. Bewoners moeten dus verhuizen voordat er gestart kan worden met de renovatie. Na de renovatie kunnen ze wel weer terugkeren naar een gerenoveerde woning, maar ze kunnen er ook voor kiezen om op zoek te gaan naar een ander huis.

Om de renovatie goed te laten verlopen, worden bewoners persoonlijk begeleid en maakt de Alliantie van te voren duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een sociaal plan . In het sociaal plan staan de rechten en plichten van de Alliantie en de ‘reguliere huurders’ van de Fockstraat / Speelmanstraat. ‘Reguliere huurders’ zijn huurders met een vast huurcontract, dus huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor deze huurders is bijvoorbeeld geregeld dat zij met voorrang kunnen verhuizen naar een andere woning en dat zij in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding.

Het Sociaal Plan is op 19 mei 2016 vastgesteld door de bewonerscommissie en de Alliantie.

De gemeente heeft voor het project de peildatum afgegeven. De peildatum is vastgesteld op 15 juli 2016. Alle bewoners met een vast huurcontract hebben hierover een brief gekregen. Met de peildatum start de herhuisvestingsperiode. Vanaf deze datum treedt ook het sociaal plan in werking. vanaf deze datum kunnen de ‘reguliere huurders’ met een inkomen onder € 51.561 een stadsvernieuwingsurgentie krijgen. Daarmee kunnen zij met voorrang op woningen in WoningNet reageren. Eind juli starten de huisbezoeken om de verhuiswensen van bewoners te inventariseren. Hier leest u hoe u een afspraak kunt maken voor het huisbezoek.

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit het sociaal plan:

Verhuizen
De werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat deze niet uitgevoerd kunnen worden in bewoonde staat. Bewoners zullen (tijdelijk) moeten verhuizen.

Verhuismogelijkheden en inkomen
De verhuismogelijkheden zijn afhankelijk van het inkomen en huurcontract van de bewoners.

Is het inkomen van het huishouden niet meer dan € 51.561 en is er sprake van een vast huurcontract? Dan heeft men de volgende verhuismogelijkheden:

a. Terugkeren naar hetzelfde type gerenoveerde woning in het complex (gelijkwaardige woning). Dit kan ook een ander adres zijn op de Burg. Fockstraat of de Speelmanstraat.
b. Terugkeren naar een ander type gerenoveerde woning in dit complex, bijvoorbeeld van een 3-kamerwoning naar een 5-kamerwoning. Men krijgt een nieuw huurcontract.
c. Met een Stadsvernieuwingsurgentie naar elders verhuizen.

Is het inkomen van het huishouden hoger dan € 51.561 en is er sprake van een regulier huurcontract? Dan heeft men de volgende mogelijkheden:

a. Terugkeer naar de eigen gerenoveerde woning in het complex (huurprijs maximaal € 710 per maand)
b. Verhuizen naar een vrije sector huurwoning of een koopwoning buiten het complex.
Men krijgt voorrang in de volgende projecten van de Alliantie:

  • Struikbuurt in Amsterdam Slotermeer - gerenoveerde middensegment huurwoningen (huur ca. € 950) en koopwoningen. Voorwaarden: grootte van de woning moet passen bij grootte van het huishouden.
  • Mosveld in Amsterdam Noord: gerenoveerde huurwoningen ca. € 960 per maand. Voorwaarden: grootte van de woning moet passen bij grootte van het huishouden, maximale inkomen € 60.000 en vóór 1 mei 2016 belangstelling aangeven.
  • Windkracht 9 op Zeeburgereiland (Amsterdam Oost): nieuwbouw huurwoningen, ca. € 850 - € 950 per maand. Voorwaarden: grootte van de woning moet passen bij grootte van het huishouden, maximaal inkomen € 60.000 en vóór 1 mei 2016 belangstelling aangeven.

Wisselwoning
Bewoners die na de renovatie terugkeren naar het complex moeten mogelijk tijdelijk in een wisselwoning wonen.

Huurverhoging voor huishoudens met inkomen onder € 51.561
Voor het renovatiepakket wordt een huurverhoging berekend van netto € 105 per maand, dus oude netto huurprijs + €105. Omdat de woningen na renovatie veel beter geïsoleerd zijn, gebruiken ze minder energie. Dit betekent dat de energielasten omlaag gaan (bij gelijkblijvend gebruik). De gemiddelde besparing zal ongeveer € 17 per maand zijn. Bewoners die recht hebben op huurtoeslag, ontvangen ook huurtoeslag over de huurverhoging. Hoeveel dat precies is kunt u berekenen op www.toeslagen.nl.

Huurverhoging voor huishoudens met inkomen boven € 51.561
Bewoners die terugkeren naar hun eigen gerenoveerde woning in het complex betalen na renovatie de huurprijs die gebaseerd is op het puntensysteem. De huur zal echter nooit hoger worden dan € 710,68 (grens sociale huurwoning, prijspeil 1-1-2016)).

Een indicatie van de huurprijzen na renovatie voor deze doelgroep:
3-kamer woning circa € 665.
4-kamer hoekwoning circa € 705
5-kamer woning (maisonnette) max. € 710,68.

Verhuiskostenvergoeding
Alle reguliere huishoudens ontvangen een eenmalige verhuiskostenvergoeding van € 5.860. Deze is bestemd voor de verhuizing, stoffering, schilderen en het eventuele ongerief. 

Informatieboekje Herhuisvesting en Stadsvernieuwingsurgentie
In het informatieboekje Herhuisvesting en stadsvernieuwingsurgentie vindt u nadere informatie over het zoeken naar andere woonruimte, het verloop van het herhuisvestingsproces, de diverse verhuismogelijkheden en over de belangrijkste regels die gelden bij herhuisvesting in het kader van stadsvernieuwing.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken