Fockstraat / Speelmanstraat

Bewonersraadpleging

Bewoners zijn nauw betrokken geweest bij het maken van de plannen. Het bewonersplatform heeft meegedacht over het renovatieplan en het sociaal plan is opgesteld in overleg met de bewonerscommissie. De bewonerscommissie heeft in maart 2016 bij de bewoners gepeild of zij enthousiast zijn over het voorstel (dit heet de ‘bewonersraadpleging’). Wijk Steunpunt Wonen heeft de bewonerscommissie hierbij ondersteund en heeft de raadpleging uitgevoerd. Hieronder leest u de resultaten van de raadpleging.

  • De bewonerscommissie heeft gevraagd wat de bewoners van het projectplan vinden (sociaal plan en renovatieplan).
  • In totaal hebben 82% van de huishoudens die konden stemmen, het stemformulier ingevuld. Hiervan heeft 78% gestemd vóór het projectplan van de renovatie en 22% tegen.
  • Over het totaal van de huishoudens die konden stemmen, heeft 64% van de huishoudens voor de renovatie gestemd, 18% tegen en 18% heeft niet gestemd.
  • Een ruime meerderheid heeft dus vóór gestemd.
  • De Bewonerscommissie heeft daarom een positief gekwalificeerd advies gegeven aan de Alliantie. Een belangrijke stap naar de uitvoering van de renovatie van de woningen!
  • De Alliantie heeft op basis van dit positief gekwalificeerd advies een peildatum aangevraagd bij de gemeente.
  • De gemeente heeft de peildatum afgegeven. De peildatum is vastgesteld op 15 juli 2016.  Dit betekent dat vanaf deze datum het sociaal plan in werking is getreden.
Fockstraat_Raadpleging.jpg

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken