De Zeebloem

In dit pand is ook een bijzonder woonproject gehuisvest van HVO-Querido. Het is een ouder- (of naasten-)initiatief waarbij 18 mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig wonen. Zij ervaren steun aan elkaar als buur in hun eigen woningomgeving. Daarnaast worden de 18 bewoners actief ondersteund door een kring van familie en vrienden. Ook krijgen zij professionele ambulante begeleiding vanuit HVO-Querido. Tevens is er een gemeenschappelijke ruimte die hen ter beschikking staat.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken