De Zeebloem

De_Zeebloem.jpg

130 sociale nieuwe huurwoningen

De Zeebloem ligt in de oude Indische buurt in Amsterdam Oost. De Indische buurt is een aantrekkelijke buurt, dichtbij het centrum van Amsterdam. Het is er levendig met een diverse bevolkingssamenstelling en een grote verscheidenheid aan (culturele) voorzieningen. In 2002 begon de Alliantie, in samenwerking met stadsdeel Oost, met de vernieuwing van haar woningvoorraad en het verbeteren van de buurt. Veel karakteristieke panden werden opgeknapt en vernieuwd. De openbare ruimte werd aangepakt. De Zeebloem is een van de laatste nieuwbouwprojecten van deze grootschalige vernieuwingsopgave.

De Zeebloem bestaat uit 130 sociale huurwoningen en ligt aan de Molukkenstraat, Soendastraat, Madurastraat en Billitonstraat. De woningen op de begane grond zijn maisonnettes en hebben een voordeur aan de straat. De woningen op de verdiepingen daarboven zijn lift-ontsloten en hebben een voordeur aan de galerij. Het complex heeft 4 trappenhuizen met een elk een lift. Het complex is daarom geschikt voor ouderen. Ook is in het blok één rolstoelgeschikte gezinswoning gemaakt.

Van de 130 sociale huurwoningen worden er 80 woningen verhuurd voor een netto huur op de lage aftoppingsgrens  (€619,01), 50 woningen worden verhuurd voor de maximale Sociale huur (€737,14 ). Het project is erg duurzaam vanwege goede isolatie en met maar liefst 540 zonnepanelen op het dak.

In 2007 hebben de corporaties “het  Convenant Vernieuwing Indische buurt” gesloten met het stadsdeel Oost. Hierin staan afspraken over het opknappen van de Indische buurt. Sinds iedereen de schouders eronder heeft gezet verandert de buurt in positieve zin. De tevredenheid van de inwoners over de buurt neemt jaar na jaar toe. In de jaarlijkse peiling van het Parool blijkt dat de bewonerstevredenheid inmiddels tot de hoogste van de stad behoort.

Huurwoningen
De Alliantie biedt verschillende soorten huurwoningen aan in de Zeebloem.

  • 3 sociale 2-kamerhuurappartement
  • 73 sociale 3-kamerhuurappartementen
  • 54 sociale 4-kamerappartementen

De huurwoningen worden niet allemaal tegelijk opgeleverd. De eerste woningen zijn waarschijnlijk vanaf begin 4e kwartaal 2019 klaar. De laatste woningen worden naar verwachting eind 2e kwartaal 2020 opgeleverd.

Toewijzing
Een aantal Alliantie-huurders moet verhuizen, omdat ze in het sloopblok AQ16 wonen (Borneostraat/Sumatrastraat/Madurastraat). Zij verhuizen mogelijk door naar de Zeebloem.

Daarnaast zijn er 18 woningen in het complex bestemd voor mensen die wél zelfstandig wonen, maar in een bijzondere woonvorm met begeleiding van een zorginstelling. Zie voor meer informatie bij tabblad “doelgroep”.

De diverse overige woningen worden naar verwachting vanaf  juni van dit jaar Aangeboden via Woningnet. Hiervan wordt een aantal woningen gelabeld voor ouderen (65+). Voor vragen over verhuur kunt mailen naar zeebloem@de-alliantie.nl

Parkeren
De huurders van de duurdere Sociale huurwoningen (€737,14 per maand) komen in aanmerking voor een parkeerplaats in de parkeerkelder onder het gebouw. De huurders van de overige woningen kunnen een parkeervergunning bij de gemeente aanvragen om op straat te parkeren. 

Meer informatie
Meer informatie over de Zeebloem.

Opdrachtgever de Alliantie Amsterdam
Architect M3H Amsterdam
Aannemer Coen Hagedoorn Huizen

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken