Baak Zuid

Amsterdamse aanpak statushouders

De huisvesting van statushouders is een grote maatschappelijke opdracht. De Gemeenteraad van Amsterdam heeft eind 2015 het huidige meerjarenbeleidskader vluchtelingen vastgesteld en daarnaast een actieplan van Economische Zaken. Dit heeft geresulteerd in de Amsterdamse Aanpak Statushouders. Deze aanpak geldt voor de gehele gemeente Amsterdam en is leidend om statushouders versneld naar werk, opleiding of participatie te brengen.

De gemeente Amsterdam heeft hier onder andere uitvoering aan gegeven door gebouwen te verkopen aan de woningbouwcorporaties voor gemengde huisvesting van statushouders en Nederlandse woningzoekenden. Zo ook voor de locatie aan de Rijnstraat/Vechtstraat. Woningcorporatie de Alliantie realiseert hier 35 appartementen in de Sociale Huur, waarvan de helft, de komende 10 jaar bestemd is voor statushouders en Maatschappelijk Onroerend Goed (MOG) voor het Huis van de Wijk.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken