Zwembadlocatie Liendert

De startnotitie Sport- en woongebied Liendert-West is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het college heeft begin juli 2018 de voorkeur uitgesproken om de tennis- en handbalvereniging te verschuiven naar de zwembadlocatie en de woningbouw te realiseren aan het Valleikanaal. Zo kunnen meer woningen gerealiseerd worden.

In Amersfoort is een grote woningbouwbehoefte. Vooral naar sociale huurwoningen is veel vraag en weinig aanbod. Het aantal locaties in Amersfoort waar woningen gebouwd kunnen worden, is beperkt en daarom moet de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

Woningbouw
Door de verschuiving van de sportclubs komt de locatie aan het Valleikanaal vrij voor woningbouw. Hier komen 127 woningen waarvan 120 huurwoningen (minimaal 35% sociale huur en 7 koop).

Tijdelijk beheer
Na de sloop van het zwembad en voor de start van de woningbouwontwikkeling, ligt de locatie voor langere tijd braak. Het terrein wordt voor een periode van ongeveer twee jaar ingezaaid. Deze tijdelijke inrichting wordt samen met buurtbewoners en 033groen opgepakt. Heeft u interesse om mee te helpen aan de tijdelijke inrichting of het beheer ervan? Dan kunt u zich aanmelden bij Ton de Jong door een e-mail te sturen naar t.deJong@amersfoort.nl.

Circulair bouwen
De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld. Een circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop dus, waarin afval niet meer bestaat.

Bij circulair bouwen worden bijvoorbeeld materialen hergebruikt, maar u kunt ook denken aan het flexibel inzetten van een gebouw. De herontwikkeling van zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Vragen en antwoorden
We hebben antwoorden op de vragen die er leven over parkeren, de hoogbouw en het verkeer. Klik hier om de pdf hierover te openen.

Inloopbijeenkomst
De Alliantie en de gemeente organiseerden op 14 februari een inloopbijeenkomst. Medewerkers van de Alliantie en de gemeente stonden de bewoners te woord met informatie over de huidige stand van zaken van de herontwikkeling van de Zwembadlocatie Liendert en over de uitgangspunten voor deze ontwikkeling. Daarnaast wilden wij op deze avond de wensen horen van de bezoekers voor onder andere de thema’s Verkeer, Parkeren, Sociale veiligheid, Openbare Ruimte, Woningbouw en Sport en op welke manier men betrokken wil worden in dit proces. Alle wensen en aandachtspunten worden verzameld. In vervolgbijeenkomsten wordt in groepsverband met bewoners en andere belanghebbenden besproken op welke wijze deze wensen en aandachtspunten in de plannen verwerkt kunnen worden.
In deze pdf leest u de uitgangspunten van het project.

Informatiebijeenkomst 3 juli 2019
Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli 2019 zijn de plannen gepresenteerd voor het sportpark en woningbouw Liendert West. Hier vindt u de link naar de presentatie.

Site gemeente Amersfoort
De gemeente Amersfoort heeft een projectsite over deze locatie, waar u nog meer informatie vindt: https://www.amersfoort.nl/project/woningbouw-op-locatie-zwembad-liendert.htm.

8057_fullimage_gebied voormalig zwembad liendert.jpg

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken