Zwembadlocatie Liendert

Algemeen

Buurtvernieuwing

Het college heeft begin juli 2018 de voorkeur uitgesproken om de tennis- en handbalvereniging te verschuiven naar de zwembadlocatie en de woningbouw te realiseren aan het Valleikanaal. Zo kunnen meer woningen gerealiseerd worden.

In Amersfoort is een grote woningbouwbehoefte. Vooral naar sociale huurwoningen is veel vraag en weinig aanbod. Het aantal locaties in Amersfoort waar woningen gebouwd kunnen worden, is beperkt en daarom moet de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

Woningbouw
Door de verschuiving van de sportclubs komt de locatie aan het Valleikanaal vrij voor woningbouw. Hier kan een appartementengebouw komen met ongeveer 20 maisonnettes en 100 appartementen.

Sloop zwembad
De verwachting is dat de sloop van het zwembad in september 2018 klaar is.

Tijdelijk beheer
Na de sloop van het zwembad en voor de start van de woningbouwontwikkeling, ligt de locatie voor langere tijd braak. Het terrein wordt voor een periode van ongeveer twee jaar ingezaaid. Deze tijdelijke inrichting wordt samen met buurtbewoners en 033groen opgepakt. Heeft u interesse om mee te helpen aan de tijdelijke inrichting of het beheer ervan? Dan kunt u zich aanmelden bij Ton de Jong door een e-mail te sturen naar t.deJong@amersfoort.nl.

Circulair bouwen
De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld. Een circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop dus, waarin afval niet meer bestaat.

Bij circulair bouwen worden bijvoorbeeld materialen hergebruikt, maar u kunt ook denken aan het flexibel inzetten van een gebouw. De herontwikkeling van zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Informatiebijeenkomst
Op 20 september 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen op de locatie waar het zwembad heeft gestaan. Aan de hand van panelen werd informatie gegeven. Ook werd een schets getoond over de tijdelijke inrichting van de plek waar het zwembad heeft gestaan:

Op 11 april 2018 is een bijeenkomst geweest over de herontwikkeling van de locatie. Tijdens de bijeenkomst zijn panelen met informatie getoond:

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken