Zwembadlocatie Liendert

De locatie aan het Valleikanaal komt vrij voor woningbouw. Hier komen 127 woningen waarvan 120 huurwoningen.

Algemeen

De startnotitie Sport- en woongebied Liendert-West is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het college heeft begin juli 2018 de voorkeur uitgesproken om de tennis- en handbalvereniging te verschuiven naar de zwembadlocatie en de woningbouw te realiseren aan het Valleikanaal. Zo kunnen meer woningen gebouwd worden.

In Amersfoort is een grote behoefte aan woningen. Vooral naar sociale huurwoningen is veel vraag en weinig aanbod. Er zijn weinig locaties in Amersfoort waar woningen gebouwd kunnen worden, daarom moet de beschikbare ruimte zo goed mogelijk gebruikt worden.

Woningbouw
Door de verschuiving van de sportclubs komt de locatie aan het Valleikanaal vrij voor woningbouw. Hier komen 127 woningen waarvan 120 huurwoningen (minimaal 35% sociale huur en 7 koop).

Tijdelijk beheer
Na de sloop van het zwembad en voor de start van de woningbouwontwikkeling, ligt de locatie voor langere tijd braak. Het terrein wordt voor een periode van ongeveer twee jaar ingezaaid. Deze tijdelijke inrichting wordt samen met buurtbewoners en 033groen opgepakt. Heb je interesse om mee te helpen aan de tijdelijke inrichting of het beheer ervan? Meld je dan aan bij Ton de Jong door een e-mail te sturen naar t.deJong@amersfoort.nl.

Circulair bouwen
De gemeenteraad heeft in maart 2018 een uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld. Een circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop dus, waarin afval niet meer bestaat.

Bij circulair bouwen worden bijvoorbeeld materialen hergebruikt, maar denk ook aan het flexibel inzetten van een gebouw. De herontwikkeling van zwembad Liendert is een pilotproject voor circulair bouwen.

Vragen en antwoorden
We hebben antwoorden op vragen over parkeren, de hoogbouw en het verkeer. Klik hier om de pdf hierover te openen.

Inloopbijeenkomst
De Alliantie en de gemeente organiseerden op 14 februari een inloopbijeenkomst. Medewerkers van de Alliantie en de gemeente stonden de bewoners te woord met informatie over de herontwikkeling van de Zwembadlocatie Liendert. Daarnaast wilden wij op deze avond de wensen horen van de bezoekers voor onder andere de thema’s Verkeer, Parkeren, Sociale veiligheid, Openbare Ruimte, Woningbouw en Sport en op welke manier men betrokken wil worden in dit proces. Alle wensen en aandachtspunten worden verzameld. In vervolgbijeenkomsten wordt in groepsverband met bewoners en andere belanghebbenden besproken op welke wijze deze wensen in de plannen kunnen worden opgenomen.
In deze pdf lees je de uitgangspunten van het project.

Informatiebijeenkomst 3 juli 2019

Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juli 2019 zijn de plannen gepresenteerd voor het sportpark en woningbouw Liendert West. Hier vind je de link naar de presentatie.

Site gemeente Amersfoort
Meer informatie vind je op de website van dit project.

8057_fullimage_gebied voormalig zwembad liendert.jpg