Wooncoach

Van Groot Naar Beter in Almere
Heeft u als klein huishouden een grote sociale huurwoning? Dan kunt u gebruik maken van de verhuisregeling Van Groot naar Beter.

Voorwaarden
De regeling is bedoeld voor huishoudens van een of twee personen, waarvan tenminste een huurder 55 jaar of ouder is. Als uw huidige eengezinswoning vier of meer kamers heeft en u geen inwonende kinderen heeft, kunt u voorrang krijgen op woningen die zijn gelabeld voor “Van Groot Naar Beter”. Dit zijn gelijkvloerse sociale huurwoningen met maximaal drie kamers.

U kunt een verhuiskostenvergoeding van de gemeente Almere krijgen. De vergoeding is € 1.250. U moet dan wel voldoen aan deze voorwaarden:

  • Uw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen, en heeft geen inwonende kinderen. Minstens een van u is 55 jaar of ouder.
  • U verhuist binnen Almere van en naar een huurwoning van een woningcorporatie. De nieuwe woning moet bestemd zijn voor Van Groot Naar Beter.
  • U laat een eengezinswoning achter met minimaal 4 kamers. Als die woning een volwaardige zolderruimte heeft, telt die mee als kamer. Uw verhuurder kan u daar meer over vertellen.
  • Uw huishouden heeft een jaarinkomen (verzamelinkomen) onder de inkomensgrens voor sociale huur. In 2019 moet uw inkomen dus onder € 42.436 zijn.
  • U hebt het huurcontract voor uw nieuwe woning getekend.

Let op: in 2019 zijn er in totaal 30 verhuiskostenvergoedingen beschikbaar. Vanaf 2020 zijn er 60 verhuiskostenvergoedingen per jaar beschikbaar.

Hebt u vragen of wilt u de voorrang aanvragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Visscher, Wooncoach van de Alliantie, regio Almere wooncoachalmere@de-alliantie.nl of via onze Klantenservice.

Astrid.jpeg

 

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken