Algemeen

De Alliantie wil samen met de bewoners een plan ontwikkelen voor de volgende woningen in de Vogelbuurt in Liendert:

 • De woningen aan de Kramsvogelstraat 1 – 10 en 12 – 16 even en oneven;
 • Kwikstaartpad 35 – 46 even en oneven,
 • Talingstraat 1 – 21 oneven;
 • IJsvogelpad 1 – 35 oneven;
 • Geelgorsstraat 17 - 22 even en oneven; 
 • Merelstraat 5 – 11 oneven;
 • Mezenpad 2 – 9 even en oneven;
 • Mussenpad 1 – 8 even en oneven;
 • Tapuitstraat 1 - 6 en Vinkenbaan 1 – 7 oneven.

Besluit Alliantie
De Alliantie heeft besloten de woningen in het projectgebied te slopen, in plaats van te verbeteren of te verduurzamen. De kosten daarvan wegen niet op tegen het resultaat.

Sloop/nieuwbouw is een betere keuze, want zorgt voor:

 • Meer woningkwaliteit voor een betere prijs;
 • Lagere energiekosten ;
 • Huurprijzen die worden afgestemd op één-en tweepersoonshuishoudens en de inkomens van de bewoners;
 • Meer woningen dan er eerst waren op dezelfde plek.

 

Ondertekening participatieovereenkomst
Begin februari 2020 ondertekenden Romin van der Meiden, namens de projectcommissie Vogelbuurt, en Joan van der Burgt, directeur de Alliantie regio Amersfoort, de toekomstplannen van de Vogelbuurt in Liendert. Dit gebeurde op het kantoor van de HBVA, het HBVA-bestuur was erbij. In dit plan staan de afspraken over de bewonersparticipatie, de communicatie en de samenwerking tussen de projectcommissie en de Alliantie. De Alliantie en de projectcommissie vinden het belangrijk dat er een toekomstplan komt voor de buurt, waar de meeste van de bewoners het mee eens is. “We zijn echt heel erg blij dat we weer samen aan tafel zitten”, aldus Joan van der Burgt. “Nu kunnen we samen met de projectcommissie de plannen voor deze buurt maken."

De projectcommissie heeft dezelfde status, rechten en plichten als een bewonerscommissie. De werkzaamheden die de Alliantie voorstelt gaan over sloop en nieuwbouw. Je leest hier de hele tekst van de overeenkomst.

Onderdeel van de participatieovereenkomst is dat de projectcommissie een advies geeft. Zowel over de  afspraken, voorwaarden en rechten voor bewoners (sociaal plan) als het voorlopig ontwerp.

Planontwikkeling 2019
In de eerste helft van 2019 heeft de architect  nieuwbouwmogelijkheden onderzocht. Hij keej naar de stedenbouwkundige situatie, de parkeermogelijkheden, de plattegrondvariaties van de verschillende woningtypes, en het groen in de buurt. Op 8 en 11 juli 2019 organiseerden we bijeenkomsten voor de bewoners en omwonenden. We lieten schetsen van de architect zien aan de bewoners en omwonenden en vroegen naar hun mening. We zijn blij met de reacties die bewoners en omwonenden aan ons gaven. Na de bijeenkomsten heeft de architect in de tweede helft van 2019 een voorlopig ontwerp stedenbouw gemaakt voor alle plekken.

Presentatie plannen aan projectcommissie
Op 10 februari en 5 maart spraken de Alliantie en de projectcommissie over het conceptplan dat de architect heeft ontwikkeld. De architect heeft het plan uitgelegd en vragen van de projectcommissie beantwoord. In de participatieovereenkomst is afgesproken dat de projectcommissie om een advies gevraagd wordt op dit plan. De bedoeling was om als volgende stap bewoners uit te nodigen om reacties te geven op het plan en ook vragen te kunnen stellen. Door de coronacrisis heeft dit nog niet plaatsgevonden.

Hieronder staan de links naar de schetsstudies van de architect.

De projectcommissie gaat hier nog op reageren.

De tekeningen kunnen nog veranderen door architectonische/stedenbouwkundige kwaliteitseisen vanuit de gemeente en of adviezen van de projectcommissie.

Planning
Door het coronavirus is het lastig om iets te zeggen over de planning. In overleg met de projectcommissie bekijken we wanneer we een vervolgstap kunnen zetten. Na eventuele aanpassingen presenteren we het plan definitief aan de projectcommissie voor een advies zoals afgesproken in de participatieovereenkomst. Daarna benaderen we alle bewoners en halen we draagvlak op voor de eerste fase van het plan. Wij informeren bewoners als we de afspraken daarover met de projectcommissie hebben gemaakt.

Algemene/overige informatie
Bij sloop/renovatieplannen is de rechtspositie van huurders vastgelegd in de kaderafspraken sloop en renovatie sociale huurwoningen Amersfoort 2019-2023. Dit zijn afspraken tussen de gemeente Amersfoort, woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordiging (HBVA). Op de website kan je deze kaderafspraken vinden. Voor het leveren van maatwerk op projectniveau worden met de huurders(vertegenwoordiging) aanvullende afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een sociaal plan. De Alliantie stelt aan de projectcommissie een concept sociaal plan voor.

Verhuiskostenvergoeding
Bij verhuizing naar een nieuwe woning krijgen de huidige bewoners een verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding is € 6.253,- (prijspeil 2020). Dit is een juridische verplichting van de verhuurder aan de huurder.

Huurprijzen nieuwbouwwoningen.
In het plan van de Alliantie staat dat er 140 nieuwbouwwoningen worden gebouwd in het sociale huursegment. Ze worden verhuurd volgens het tweehurenbeleid. De huurprijs wordt bepaald door het inkomen van de hoofdhuurder(s).

Een huurprijs van maximaal € 619,00 (prijspeil 1 januari 2020) geldt voor huishoudens van 1 of 2 personen met een inkomen van:

 • éénpersoonshuishouden jonger dan de AOW leeftijd < € 23.225,00
 • tweepersoonshuishouden jonger dan de AOW leeftijd < € 31.550,00
 • éénpersoonshuishouden ouder dan de AOW leeftijd < € 23.175,00
 • tweepersoonshuishouden ouder dan de AOW leeftijd < € 31.475,00 


Een huurprijs van maximaal € 663,00 (prijspeil 1 januari 2020) geldt voor huishoudens van 3 of meer personen met een inkomen van:

 • alle personen jonger dan de AOW leeftijd < € 31.550,00
 • één of meer personen waarvan ten minste één ouder dan de AOW leeftijd < € 31.475,00

   
Voor alle huishoudens met een hoger inkomen dan hierboven genoemd, maar lager dan € 43.574,00 geldt een huurprijs van € 737,00 (prijspeil 1 januari 2020). Voor bewoners met een hoger inkomen wordt maatwerk toegepast; dit moeten wij nog in het sociaal plan met elkaar bepalen.

Naast de 140 sociale huurwoningen staan in het plan van de Alliantie ook 24 woningen woningen die worden verhuurd in het vrijesectorsegment. Deze woningen hebben een huurprijs boven de € 737,00 (prijspeil 1 januari 2020).

Hieronder vind je de nieuwsbrieven:

Vogelbuurt033
Een van de bewoners heeft een site gemaakt waar je ook informatie vindt over de toekomstplannen van de Vogelbuurt: https://vogelbuurt033.nl/.