Amersfoort

Vogelbuurt Liendert

Buurtvernieuwing

Het plan
De Alliantie wil samen met de bewoners een plan ontwikkelen voor de volgende woningen in de Vogelbuurt in Liendert. Het zijn de woningen aan de Kramsvogelstraat 1 – 10 en 12 – 16 even en oneven, Kwikstaartpad 35 – 46 even en oneven, Talingstraat 1 – 21 oneven, IJsvogelpad 1 – 35 oneven, Geelgorsstraat 17 - 22 even en oneven, Merelstraat 5 – 11 oneven, Mezenpad 2 – 9 even en oneven, Mussenpad 1 – 8 even en oneven, Tapuitstraat 1 - 6 en Vinkenbaan 1 – 7 oneven.

Ondertekening participatieovereenkomst
Op 4 februari ondertekenden Romin van der Meiden, namens de Projectcommissie Vogelbuurt, en Joan van der Burgt, directeur de Alliantie regio Amersfoort, het participatieplan voor de toekomstplannen van de Vogelbuurt in Liendert. De ondertekening vond plaats op kantoor van HBVA in aanwezigheid van het HBVA-bestuur. In dit plan zijn de afspraken vastgelegd over de bewonersparticipatie, de communicatie en de samenwerking tussen de Projectcommissie en de Alliantie in dit project.Uitgangspunt van de Alliantie en de Projectcommissie is dat er een toekomstplan moet komen voor de buurt dat door een ruime meerderheid van de bewoners wordt gedragen.
“We zijn echt heel erg blij dat we weer samen aan tafel zitten”, aldus Joan van der Burgt. “Nu kunnen we samen met de Projectcommissie vormgeven aan de uitvoeringsplannen in deze buurt. De Projectcommissie heeft dezelfde status, rechten en plichten als een bewonerscommissie volgens de Woningwet. De door de Alliantie voorgestelde werkzaamheden betreffen sloop/nieuwbouw.”
U leest hier de hele tekst van de overeenkomst.

Ondertekening Participatieplan Vogelbuurt 2.jpg

Besluit Alliantie
Eind vorig jaar heeft de Alliantie het besluit genomen om de woningen in het projectgebied te slopen. De Alliantie heeft niet gekozen om de woningen te verbeteren/verduurzamen. De verhouding tussen de investering in de woningen en de kwaliteit van de woning na renovatie wordt als onvoldoende beoordeeld.

Sloop/nieuwbouw is in onze ogen een betere optie om de volgenden redenen:
- meer woningkwaliteit voor een betere prijs;
- lagere energiekosten bij gelijkblijvend bewonersgedrag;
- Afgestemde huurprijzen op de doelgroep van één-en tweepersoonshuishoudens en de inkomens van de bewoners;
- Het is mogelijk om meer woningen terug te bouwen.

Kaderafspraken
Bij verhuizing naar een nieuwe woning krijgen bewoners een verhuisvergoeding conform de Kaderafspraken. De rechten van de bewoners zijn vastgelegd in deze “Kaderafspraken vernieuwing en renovatie Amersfoort 2019-2023”. Ze beschrijven de rechten en plichten van huurders, verhuurders en gemeente in de situatie waarin bewoners door sloop of renovatie niet in hun huidige woning kunnen blijven wonen.

Inloopbijeenkomsten
In de afgelopen periode zijn door de architect studies gedaan naar nieuwbouw-mogelijkheden in relatie tot: de stedenbouwkundige situatie, de parkeermogelijkheden, de plattegrond-variaties van de verschillende woningtypes, het groen in de buurten, etc. Dit voor de verschillende straten. Met deze bouwstenen willen we de komende periode samen met de bewoners en de projectcommissie een toekomstplan ontwikkelen. Op 8 en 11 juli hebben we inloopbijeenkomsten voor de bewoners en omwonenden georganiseerd. Wij hebben op deze twee bijeenkomsten schetsstudies van de architect getoond aan de bewoners en omwonenden en hun mening hierover opgehaald. Het doel van de inloopmiddag was het ophalen van reacties van bewoners. We zijn blij met de reacties/opmerkingen die bewoners en omwonenden aan ons hebben gegeven.  

Dit zijn de links naar de schetsstudies van de architect.

Geelgorsstraat deel 1
Geelgorsstraat deel 2
IJsvogelpad
Kramsvogelstraat
Kwikstaartpad appartementen
Kwikstaartpad woningen
Talingstraat
Tapuitstraat
Planning
Voorbeelden architectuurstijl
Woningplattegronden

Hieronder vindt u de links naar de nieuwsbrieven met alle actuele informatie.
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief maart 2019
Nieuwsbrief mei 2019
Nieuwsbrief juli/augustus 2019
Nieuwsbrief december 2019
Rectificatiebrief december 2019

Vogelbuurt033
Een van onze betrokken bewoners heeft een site gemaakt waar u ook informatie vindt over de toekomstplannen van de Vogelbuurt: https://vogelbuurt033.nl/. 

 

 

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken