Amersfoort

Vogelbuurt Liendert

Buurtvernieuwing

De Alliantie wil samen met de bewoners een plan ontwikkelen voor de volgende woningen in de Vogelbuurt in Liendert. Het zijn de woningen aan de Kramsvogelstraat 1 – 10 en 12 – 16 even en oneven, Kwikstaartpad 35 – 46 even en oneven, Talingstraat 1 – 21 oneven, IJsvogelpad 1 – 35 oneven, Geelgorsstraat 17 - 22 even en oneven, Merelstraat 5 – 11 oneven, Mezenpad 2 – 9 even en oneven, Mussenpad 1 – 8 even en oneven, Tapuitstraat 1 - 6 en Vinkenbaan 1 – 7 oneven.

Vorig jaar is, samen met de bewoners in de klankbordgroep Kwikstaartpad/ Kramsvogelstraat, gekeken naar de mogelijke opties voor de woningen in dit complex. Hierbij zijn de opties “verbeteren en verduurzamen” en “sloop/nieuwbouw” onderzocht en besproken. Hierbij is voor de nieuwbouwwoningen uitgegaan van appartementen in twee of drie lagen en een driekamer eengezinswoning met een tuin. Met de andere klankbordgroepen heeft ook overleg plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van het woonwensenonderzoek kijken we met de drie klankbordgroepen welke combinatie van de genoemde opties mogelijk is in het plan: een deel van de woningen verbeteren en verduurzamen en een deel van de woningen sloop en nieuwbouw.

Eind 2018 willen we een gezamenlijk ontwikkeld plan voorleggen aan alle bewoners.

 

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken