Amersfoort

Vogelbuurt Liendert

Buurtvernieuwing

De Alliantie wil samen met de bewoners een plan ontwikkelen voor de volgende woningen in de Vogelbuurt in Liendert. Het zijn de woningen aan de Kramsvogelstraat 1 – 10 en 12 – 16 even en oneven, Kwikstaartpad 35 – 46 even en oneven, Talingstraat 1 – 21 oneven, IJsvogelpad 1 – 35 oneven, Geelgorsstraat 17 - 22 even en oneven, Merelstraat 5 – 11 oneven, Mezenpad 2 – 9 even en oneven, Mussenpad 1 – 8 even en oneven, Tapuitstraat 1 - 6 en Vinkenbaan 1 – 7 oneven.

Sinds begin vorig jaar zijn we bezig om, samen met de bewoners, te onderzoeken of we de woningen kunnen verbeteren en verduurzamen of moeten slopen en door nieuwbouw vervangen. Om de mening van de bewoners hierover te peilen, hebben we in maart 2018 een woonwensenonderzoek uit laten voeren. Uit de beantwoording bleek een deel van de bewoners te kiezen voor sloop/nieuwbouw en een deel van de bewoners voor verbeteren en verduurzamen. In mei 2018 zijn diverse inloopdagen georganiseerd om de resultaten te delen en wensen te inventariseren. Ook is daar een oproep gedaan om in een klankbordgroep zitting te nemen. Met deze klankbordgroepen hebben we vorig jaar een programma van eisen ontwikkeld voor de te verbeteren woningen en voor de nieuwbouwwoningen. Ook hebben we in de klankbordgroepen afspraken gemaakt over urgenties, verhuiskostenvergoedingen, huurprijzen, enzovoort. Deze zijn vastgelegd in een concept sociaal plan.

Keuze de Alliantie
Eind vorig jaar is binnen de Alliantie het besluit genomen om definitief te kiezen voor sloop en nieuwbouw en geen investeringen in de bestaande woningen meer te doen. De reden hiervoor zijn: dat de verbeterde woningen klein en kwalitatief onvoldoende blijven en dus niet voldoen aan de eisen van deze tijd; dat de woningen niet geschikt zullen zijn om op termijn aan de verder toenemende duurzaamheidseisen te voldoen (o.a. in de toekomst ook zonder aardgas); dat de investering veel te hoog zal zijn om een goed evenwicht tussen de verbeterkosten, de huur(verhoging) en de totale woonlasten (huur + energielasten) te brengen; dat er in Amersfoort een enorm tekort is aan sociale huurwoningen, een enorm tekort aan locaties voor nieuwbouwwoningen en het op deze locaties mogelijk is om meer nieuwbouwwoningen (met een veel betere kwaliteit) terug te bouwen.

In januari 2019 hebben we alle bewoners individueel bezocht om nogmaals naar hun wensen te vragen. Hierbij is verbetering en verduurzaming van de woningen niet meer als optie aangeboden. We hebben alle bewoners de volgende opties aangeboden: verhuizen naar een nieuwbouwwoning in het gebied, verhuizen naar een woning buiten het gebied of blijven wonen in een onverbeterde woning. Volgens de antwoorden heeft 60 tot 70% van de bewoners toen aangegeven de nieuwbouw een goede optie te vinden of een mogelijkheid om het gebied te verlaten. De bedoeling was om de komende periode, samen met de klankbordgroep, een plan te ontwikkelen op basis van bovenstaande gegevens.

Klankbordgroep
Echter, recent hebben vier bewoners die deel uitmaakten van de klankbordgroep besloten deze te verlaten. Er is nu geen evenwichtige vertegenwoordiging van alle straten meer.
Al enige tijd heerste er bij deze bewoners onvrede over hoe de Alliantie hen tegemoet treedt. Daarnaast heeft een actiegroep van bewoners ons verteld dat ze meer renovaties van de woningen willen en minder sloop/nieuwbouw. Volgens de actiegroep is 52% van de bewoners het niet eens met ons plan. Het lastige daarbij is dat wij, in het kader van de privacywetgeving, niet op adresniveau de voor- en tegenstemmers kunnen vergelijken. Reden voor ons om goed na te denken over de ontstane situatie en een goede oplossing te bedenken voor de verdere planvorming; met name hoe we ervoor zorgen dat de mening van álle bewoners kan worden meegenomen.

Vervolgstap
Omdat het voor ons van belang is om een plan te ontwikkelen waarvoor voldoende (meer dan 70%) draagvlak bij de bewoners aanwezig is, kiezen wij er nu voor om de overleggen met een klankbordgroep te vervangen door overleggen waar alle bewoners bij aanwezig kunnen zijn. We organiseren in juni of juli én oktober of november bijeenkomsten waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. Hier presenteren we de tussenstand van het plan en krijgt men gelegenheid om op- en aanmerkingen te maken op hetgeen de bewoners te zien krijgen. Deze bijeenkomsten organiseren we in goed overleg met de HBVA en de bewonerscommissies.
Het plan voor de woningen en de woonomgeving wordt door de architect samen met de gemeente uitgewerkt op basis van de wensen die door u zijn aangegeven tijdens de bezoeken in januari. Op de komende bewonersbijeenkomsten gaan we graag in gesprek over de plannen. 

Hieronder vindt u de links naar de nieuwsbrieven met alle actuele informatie.
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief maart 2019
Nieuwsbrief mei 2019

Vogelbuurt033
Een van onze betrokken bewoners heeft een site gemaakt waar u ook informatie vindt over de toekomstplannen van de Vogelbuurt: https://vogelbuurt033.nl/. 

 

 

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken

De Alliantie maakt gebruik van cookies.

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. We plaatsen ook altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Op deze manier kunnen wij zien of onze informatie nuttig was of dat deze aangepast moet worden, kunt u berichten delen op social media en filmpjes bekijken op onze website. De cookies verzamelen informatie over u en kunnen uw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u toch onze website gebruiken. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Meer informatie vindt u op www.de-alliantie.nl/cookiebeleid.

Meer informatie