Algemeen

De Alliantie wil samen met de bewoners een plan maken voor de deze woningen in de Vogelbuurt in Liendert:

  • De woningen aan de Kramsvogelstraat 1 – 10 en 12 – 16 even en oneven;
  • Kwikstaartpad 35 – 46 even en oneven,
  • Talingstraat 1 – 21 oneven;
  • IJsvogelpad 1 – 35 oneven;
  • Geelgorsstraat 17 - 22 even en oneven; 
  • Merelstraat 5 – 11 oneven;
  • Mezenpad 2 – 9 even en oneven;
  • Mussenpad 1 – 8 even en oneven;
  • Tapuitstraat 1 - 6 en Vinkenbaan 1 – 7 oneven.

Amersfoort Vernieuwt

Liendert is een Amersfoort Vernieuwt-wijk. Het doel van de Amersfoort Vernieuwt wijken is om het leven in de wijken op veel gebieden prettiger te maken. Het wonen bijvoorbeeld, maar ook het samenleven en de voorzieningen in de wijk. 

Na een zorgvuldige afweging kiest de Alliantie ervoor om een plan uit te werken waarin de woningen worden gesloopt en nieuwe huurwoningen terugkomen. De nieuwe woningen zijn betaalbaar en duurzaam (aardgasloos). We kunnen meer woningen terugbouwen dan er nu staan en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht.  

Er is in Amersfoort veel vraag naar kwalitatief goede woningen voor onder andere kleine huishoudens. Daarbij wil de Alliantie naast (gelijkvloerse) appartementen, ook driekamer eengezinswoningen bouwen.

De huurprijzen van de nieuw te bouwen sociale huurwoningen variëren tussen de onderste aftoppingsgrens € 633,25 (prijspeil 2021) en € 752,33 (prijspeil 2021). Ook wordt een aantal woningen voorgesteld in het midden huursegment dat boven de € 752,33 (prijspeil 1 januari 2021) ligt.

Aansluiting op het Deltaplan en prestatieafspraken gemeente Amersfoort

De vraag naar sociale huurwoningen en woningen in het middensegment is groot in Amersfoort. Er wordt volop gezocht naar mogelijkheden om woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De voorgestelde twee- en driekamerwoningen sluiten aan het Deltaplan van april 2019 van de gemeente Amersfoort. De Alliantie kiest bewust voor het toevoegen van minder grote woningen. De reden hiervoor is dat een groot deel van de woningzoekenden in Amersfoort een een- of twee-persoonshuishouden is.

Ook denkt de Alliantie dat de appartementen met lift een goede aanvulling zijn voor de stad. Deze appartementen zijn geschikt voor senioren.

Voorlopig ruimtelijk en stedenbouwkundig plan

Op basis van het onderzoek in 2019 onder huurders en omwonenden, kiest de Alliantie voor een gemixt programma. De voorgestelde driekamer eengezinswoningen passen qua bouwvorm en bouwhoogte (twee woonlagen met zolder en een schuin dak) goed in de gebieden en bij de woningen die er nu staan. De appartementen kunnen gebouwd worden op het IJsvogelpad. Op deze plek is stedenbouwkundig een appartementengebouw mogelijk.
Daarbij worden op de Kwikstaartpad ook appartementen voorgesteld die passen in het gebied. De hoogte van de appartementengebouwen is 3 bouwlagen waardoor deze goed aansluiten op de hoogtes van de woningen in de directe omgeving.

Projectfasering en programma

Het plangebied is verdeeld in drie deelgebieden. Dit zijn:

1                      Kramsvogelstraat/Kwikstaartpad/Talingstraat

2                      Geelgorsstraat/Mussenpad/Vinkenbaan

                        Tapuitstraat/Mezenpad/Merelstraat

3                      IJsvogelpad

Woningprogramma

In totaal zijn in het plan 140 sociale huurwoningen en 24 middeldure huurwoningen opgenomen. In de nieuwe situatie worden er 68 appartementen en 96 eengezinswoningen voorgesteld. De sociale huurwoningen met een breedte van 4,2 meter en de middeldure huurwoningen met een breedte van 4,8 m. Als u op deze link klikt, ziet u het huidige aantal woningen en het geplande nieuwe aantal woningen. 

Hieronder ziet u de links naar de schetstekeningen. De tekeningen geven het woningbouwprogramma, parkeeroplossingen, volumes en een globale inrichting van het openbaar gebied weer en zijn een basis voor het voorstel voor bestemmingsplanwijziging. De tekeningen en aantallen woningen zijn niet definitief. Immers, het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld en ook de omgevingsvergunning moet nog worden gegeven.

Als u op deze link klikt dan ziet u een vergelijking van een plattegrond van een huidige woning en de nieuwe plattegronden. U ziet dat de oppervlakte van de woonkamer groter wordt. De breedte en oppervlakte van de keuken wordt meer. De slaapkamer en badkamer worden groter, er is een extra grote slaapkamer, groter dan de huidige slaapkamer en ook is er een extra zolderverdieping. De groene ingekleurde vlakken zijn de extra ruimte.

Planning

Als u op deze link klikt ziet u de voorlopige planning. Er zijn verschillende redenen waardoor de planning kan veranderen, zoals het nemen van besluiten. Daarom is de planning onder voorbehoud.

In de planning zit tussen de draagvlakmetingen in de deelgebieden een lange tijd. Een reden hiervoor is dat bewoners uit een deelgebied met urgentie de tijd moeten krijgen (minimaal 1 jaar) om te kunnen verhuizen naar een andere woning voordat er gesloopt wordt. De urgentie wordt afgegeven op het moment dat de peildatum door de gemeente is vastgesteld

Als er wordt gekozen om terug te keren naar de nieuwbouwwoningen is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een wisselwoning. De planning is zo gemaakt dat het voor een aantal bewoners uit deelgebied 2 en 3 mogelijk is om meteen naar de op te leveren nieuwbouw in deelgebied 1 en/of 2 te verhuizen onder de voorwaarde dat er voldoende woningen beschikbaar zijn.

Kaderafspraken en Sociaal Plan

De rechten van de bewoners staan in de “Kaderafspraken vernieuwing en renovatie Amersfoort 2019-2023”. In de kaderafspraken leest u de rechten en plichten van huurders, verhuurders en gemeente in de situatie waarin bewoners door sloop of renovatie niet in hun huidige woning kunnen blijven wonen. De Kaderafspraken 2019-2023 gecombineerd met aanvullingen in het Sociaal Plan gelden voor het project Vogelbuurt.

 

Link SOCIAAL PLAN en Link KADERAFSPRAKEN

Disclaimer: het plan is nog onder voorbehoud van besluitvorming.