Parkweelde 3 (Kruiskamp)

De Alliantie ontwikkelt samen met de gemeente de toekomstplannen van de Kruiskamp.

Algemeen

De Alliantie ontwikkelt samen met de gemeente de toekomstplannen van de Kruiskamp. We hebben overeenstemming met de gemeente over de sloop van 240 woningen en de nieuwbouw van 400 woningen. Hiervan worden er 320 in de sociale huur gebouwd. Ook worden er 80 woningen in het middensegment huur gebouwd. 
De gemeenteraad heeft op 23 maart 2021 het bestemmingsplan vastgesteld en er is ruimschoots 70% draagvlak voor de plannen. Alle bewoners hebben een stadsvernieuwingsurgentie waarmee zij met voorrang op zoek kunnen naar een nieuwe woning.

Ontwerp openbaar gebied
De gemeente Amersfoort en de Alliantie hebben gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp van het nieuw in te richten openbaar gebied.

Op de website van de gemeente https://amersfoortvernieuwt.nl/projecten/parkweelde-3-magelhaenstraat-e-o/ vindt u een verslag van de digitale bijeenkomst.

Het project is in verschillende fasen verdeeld:

Fase 1: sloop van 96 woningen aan de Vasco da Gamastraat.en bouw van 214 nieuwe woningen (147 sociale huurwoningen en 67 huurwoningen in het middensegment)
Fase 2: sloop van 104 woningen Magelhaenstraat en bouw van 140 nieuwe woningen
Fase 3: sloop van 40 woningen Magelhaenstraat oneven zijde en de Leif Eriksonstraat en bouw vna 46 nieuwe woningen.

De sloop van fase 1 is al klaar. Er is gestart met het woon- en bouwrijp maken van de grond. Voor bewoners uit de tweede fase is er een urgentieverklaring afgegeven. Zij kunnen met voorrang op zoek naar een nieuwe woning.

De start bouw van de eerste fase is gepland in mei 2022 en de oplevering half 2023.
De sloop voor de tweede fase is gepland in januari 2023 en de start bouw in juli 2023. De sloop en start bouw fase 3 is nog niet zeker.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief mei 2018
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief juli/augustus 2019
Nieuwsbrief oktober 2019
Nieuwsbrief juli 2020
Nieuwsbrief januari 2021
Nieuwsbrief juni 2021
Nieuwsbrief juli 2021
Informatiebrief november 2021
Informatiebrief december 2021
Informatiebrief maart 2022

Vragen?
Gerty Janssen, is bewonersbegeleider bij de Alliantie. Aan haar kan je vragen stellen over de toekomst van je woning. T: 088-00 232 00 - E: gjanssen@de-alliantie.nl

Yvonne Ponsen is gebiedscoördinator bij de Alliantie. Je kan contact met haar opnemen voor alle vragen over leefbaarheid. T: 088-00 232 00 - E: yponsen@de-alliantie.nl