Parkweelde 3 (Kruiskamp)

De Alliantie ontwikkelt samen met de gemeente de toekomstplannen van de Kruiskamp.

Algemeen

De Alliantie ontwikkelt samen met de gemeente de toekomstplannen van de Kruiskamp. We hebben overeenstemming met de gemeente over de sloop van 240 woningen en de nieuwbouw van 400 woningen. Hiervan worden er 320 in de sociale huur gebouwd. Ook worden er 80 woningen in het middensegment huur gebouwd.

Ontwerp openbaar gebied
De gemeente Amersfoort en de Alliantie hebben gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp van het nieuw in te richten openbaar gebied.

U had de mogelijkheid om op dit ontwerp te reageren. Dat kon tot uiterlijk 28 juli 2021.

Huurprijzen nieuwe woningen
De huurprijzen hangen af van de gezinssituatie en het gezinsinkomen. Wij hebben nu voor de sociale huurwoningen twee huurprijzen voor bewoners met een inkomen onder de huurtoeslaggrens:

  • voor één- en tweepersoonshuishoudens is de huurprijs € 633,25 (prijspeil 2021)
  • voor drie- en meerpersoonshuishoudens is de huurprijs € 678,66 (prijspeil 2021).

Voor bewoners met een hoger inkomen is de huurprijs € 752,33 (prijspeil 2021). Dit is volgens het huidige toewijzingsbeleid (passend huisvesten). De 80 woningen in het middensegment krijgen een huurprijs tussen de € 750,00 en de € 999,00.

Het project is in verschillende fasen verdeeld:

  • Fase 1: sloop van 96 woningen aan de Vasco da Gamastraat.
  • Fase 2: sloop van 104 woningen Magelhaenstraat
  • Fase 3: sloop van 40 woningen Magelhaenstraat oneven zijde en de Leif Eriksonstraat

Voor fase 1 en 2 is al ruimschoots 70% draagvlak behaald. De draagvlakmeting voor fase 3 volgt in 2021.

De sloop van fase 1 is in volle gang. Voor bewoners uit de tweede fase is er al een urgentieverklaring afgegeven. Zij kunnen met voorrang op zoek naar een nieuwe woning.

Planning
De start bouw van de eerste fase is gepland in februari 2022 en de oplevering medio 2023. De sloop voor de tweede fase is gepland in januari 2023 en de start bouw in juli 2023 en de oplevering mei 2025. De sloop en start bouw fase 3 is nog niet zeker, maar nu denken we dat we in juli 2025 starten met de bouw.

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2021 het bestemmingsplan vastgesteld.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief mei 2018
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief juli/augustus 2019
Nieuwsbrief oktober 2019
Nieuwsbrief juli 2020
Nieuwsbrief januari 2021
Nieuwsbrief juni 2021
Nieuwsbrief juli 2021

Vragen?
Marga Baruch, is bewonersbegeleider bij de Alliantie. Aan haar kan je vragen stellen over de toekomst van je woning. T: 088-00 232 00 - E: mbaruch@de-alliantie.nl

Yvonne Ponsen is gebiedscoördinator bij de Alliantie. Je kan contact met haar opnamen voor alle vragen over leefbaarheid. T: 088-00 232 00 - E: yponsen@de-alliantie.nl