Operaplein

Samen met de omwonenden, maken de gemeente Amersfoort en de Alliantie plannen voor vernieuwing van het Operaplein.

Algemeen

Het Operaplein was toe aan vernieuwing. Samen met de omwonenden, hebben de gemeente Amersfoort en de Alliantie plannen gemaakt en de inspraak geregeld.

De winkeltjes en het speelveldje op het Operaplein maken plaats voor één grote Hoogvliet-supermarkt, met appartementen daarboven. De sloop hiervan is gestart.


Voor de herontwikkeling van het Operaplein is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat de bouw van een supermarkt en 60 woningen mogelijk maakt. Dit plan lag van 1 oktober 2020 tot 12 november 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien via Ruimtelijkeplannen.nl en Amersfoort.nl

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Graag hadden we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurt maar door corona was dat helaas niet mogelijk. 

Informatiebrieven:

Informatiebrief Operaplein april 2021

Informatiebrief Operaplein mei 2021

Informatiebrief Operaplein oktober 2021

Informatiebrief november 2021

Informatiebrief april 2022

Uitnodiging inloopbijeenkomst Operaplein

De Alliantie en de gemeente Amersfoort wilden omwonenden van het Operaplein en andere belanghebbenden graag informeren over het plan voor de openbare ruimte, de planning en het ontwerp van de nieuwbouw. Belangstellenden waren welkom bij een inloopbijeenkomst op woensdag 18 mei. De bijeenkomst werd goed bezocht.