Operaplein

Samen met de omwonenden, maken de gemeente Amersfoort en de Alliantie plannen voor vernieuwing van het Operaplein.

Algemeen

Het Operaplein was toe aan vernieuwing. Samen met de omwonenden, hebben de gemeente Amersfoort en de Alliantie plannen gemaakt en de inspraak geregeld.

 

De winkeltjes en het speelveldje op het Operaplein maken plaats voor één grote Hoogvliet-supermarkt, met appartementen daarboven. De sloop hiervan is gestart.


Voor de herontwikkeling van het Operaplein is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat de bouw van een supermarkt en 60 woningen mogelijk maakt. Dit plan lag van 1 oktober 2020 tot 12 november 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien via Ruimtelijkeplannen.nl en Amersfoort.nl

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Graag hadden we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurt maar door corona is dat helaas niet mogelijk. De gemeente en de Alliantie denken na over de manier waarop zij de omwonenden informeren over het bestemmingsplan en ook over de uitwerking van het plan. De direct omwonenden krijgen daarover een brief.

Informatiebrief Operaplein april 2021

Informatiebrief Operaplein mei 2021

Informatiebrief Operaplein oktober 2021

Yamina-ES-Saidi_Operaplein-5.jpg