Operaplein

Samen met de omwonenden, maken de gemeente Amersfoort en de Alliantie plannen voor vernieuwing van het Operaplein.

Algemeen

Het Operaplein is toe aan vernieuwing. Samen met de omwonenden, willen de gemeente Amersfoort en de Alliantie plannen maken en de inspraak regelen.

 

De winkeltjes en het speelveldje op het Operaplein maken plaats voor één grote Hoogvliet-supermarkt, met appartementen daarboven. Wanneer het plein gesloopt wordt, is nog onbekend. Er wordt gedacht aan 2022, maar eerst moet nog een inspraaktraject worden gestart. Er wordt daarna een definitief plan gemaakt en de gemeenteraad moet ernaar kijken.


Voor de herontwikkeling van het Operaplein is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat de bouw van een supermarkt en 60 woningen mogelijk maakt. Dit plan lag van 1 oktober 2020 tot 12 november 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien via Ruimtelijkeplannen.nl en Amersfoort.nl

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken. Graag hadden we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurt maar door corona is dat helaas niet mogelijk. De gemeente en de Alliantie denken na over de manier waarop zij de omwonenden informeren over het bestemmingsplan en ook over de uitwerking van het plan. De direct omwonenden krijgen daarover een brief.

Yamina-ES-Saidi_Operaplein-5.jpg