MBO

Vooruitblik 2017

In 2017 gaan we op dezelfde enthousiaste manier verder met MBO. Er zijn twee gebiedscoördinatoren die al een idee hebben voor een project in 2017! We ondersteunen de projecten van de gebiedsteams met ‘handjes’ en natuurlijk gaan we in het vierde kwartaal nog een middag helpen bij de Voedselbank.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken