MBO

Projecten 2017

In 2017 hebben wij 3 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) projecten gerealiseerd. De projecten vonden alle plaats in de laatste maanden van het jaar. Bij het jaarlijkse project bij de Voedselbank zijn 7 collega’s meegegaan, totaal 25 uur. Aan het tweede project, inzamelen van speelgoed voor de Speelgoedbank, hebben heel veel collega’s meegewerkt. Het derde project ontstond ad hoc. In 2017 is er helaas geen project gekomen uit een gebiedsteam. We streven ernaar dit in 2018 wel te realiseren.

Sinds 2004 helpen we verschillende maatschappelijke organisaties in Amersfoort om hun doelen, waar die een relatie hebben met wonen, te realiseren. Bewoners en cliënten werken daar zoveel mogelijk aan mee. De Alliantie hecht veel waarde aan deze activiteiten.

Maatschappelijk betrokken ondernemen is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. In de visie van de Alliantie Amersfoort is MBO vooral belangrijk vanwege het grote maatschappelijke rendement. Het is het meer dan waard om een deel van ons netwerk, onze vaardigheden en werkuren in te zetten voor deze projecten. Enerzijds omdat we tijdens een project een wens vervullen voor en met bewoners van een complex of voor een maatschappelijke organisatie, die een relatie heeft met wonen en je ergens prettig of misschien wel thuis voelen. Anderzijds omdat de medewerkers elkaar en ons werkgebied (nog) beter leren kennen. De verbinding met elkaar maar zeker ook met onze huurders wordt op deze manier meer tastbaar en dat ervaren we als heel erg waardevol. 

Voedselbank.jpg

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken