MBO

Projecten 2016

In 2016 hebben wij vier Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) projecten gerealiseerd met 21 collega’s, waarvan sommigen twee keer aanwezig waren met een investering van 89 uur. 2016 is het eerste jaar dat we MBO vorm geven zonder de ondersteuning van Matchpoint Amersfoort. De nieuwe Woningwet geeft hier geen ruimte voor. Intern is de afspraak dat de projecten zoveel mogelijk vanuit de gebiedsteams worden georganiseerd. De projectgroep MBO zorgt voor de ‘handjes’.

Twee van de vier projecten kwamen ook daadwerkelijk uit de gebiedsteams. Eén project ontstond ad hoc en het vierde project is het project dat we er graag jaarlijks inhouden: helpen bij de voedselbank. De MBO-projecten van 2016 hebben weer laten zien dat we dicht bij de klant zijn en graag samen zinvolle projecten realiseren! Sinds 2004 helpen we verschillende maatschappelijke organisaties om hun doelen, waar die een relatie hebben met wonen, te realiseren. Bewoners en cliënten werken daar zoveel mogelijk aan mee. De Alliantie hecht veel waarde aan deze activiteiten.

Maatschappelijk betrokken ondernemen is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. In de visie van de Alliantie Amersfoort is MBO vooral belangrijk vanwege het grote maatschappelijke rendement. Het is het meer dan waard om een deel van ons netwerk, onze vaardigheden en werkuren in te zetten voor deze projecten. Enerzijds omdat we tijdens een project een wens vervullen voor en met bewoners van een complex of voor een maatschappelijke organisatie, die een relatie heeft met wonen en je ergens prettig of misschien wel thuis voelen. Anderzijds omdat de medewerkers elkaar en ons werkgebied (nog) beter leren kennen.

MBO_voedselbank2.JPG

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken