Lienlaer/Liendertseweg/Wiekslag

De Alliantie gaat in het kader van Amersfoort Vernieuwt tussen 2013 en 2017 acht portiekflatgebouwen aan de Liendertseweg en de Wiekslag vervangen voor nieuwe woningen. De nieuwbouw biedt zowel sociale en vrije sector huurwoningen als koopwoningen. Zo krijgt de wijk een beter en gevarieerder woningaanbod.

De eerste fase van het project heet Lienlaer. Dit ligt tussen de Liendertseweg en de Fazantenstraat in en er worden 42 sociale huurwoningen en 6 vrije sector woonwerkwoningen gerealiseerd. Deze woningen zijn in juni 2015 opgeleverd.

Lienlaer is de eerste fase van het project. Hierna volgen nog fase 2 en 3. In fase 2 zijn de drie portiek-etageflats aan de Liendertseweg-Rietzangerstraat gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 39 eengezinswoningen in de koop. De verkoop start medio maart 2015. We zijn na de zomer van 2015 gestart met de bouw.

Fase 3 zijn de twee portiek-etageflats aan de Wiekslag. Hier is eind 2014 meer dan 70% akkoord behaald voor de  sloop van de woningen. In juni 2016 zijn alle woningen leeggekomen en zijn er bouwhekken om de flats gezet. Er komen 21 eengezinswoningen, allemaal sociale huur, voor in de plaats. We verwachten deze rond de zomer van 2017 op te leveren. 

Opdrachtgever De Alliantie regio Amersfoort
Architect ONB Architecten
Constructeur Cibis
Aannemer Plegt-Vos

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken