Amersfoort

Kruiskamp

Buurtvernieuwing

De Alliantie is, samen met de gemeente, bezig om de toekomstplannen van de Kruiskamp te ontwikkelen. Op dit moment hebben we overeenstemming met de gemeente over de nieuwbouw van 400 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen, waarvan er 328 in de sociale huur worden gebouwd (in ieder geval de 63 eengezinswoningen (met tuin) en 265 appartementen) en 72 huurappartementen in het middensegment huur.
De huurprijzen zijn afhankelijk van de gezinssituatie en het gezinsinkomen. Op dit moment kennen wij voor de sociale huurwoningen 2 huurprijzen voor bewoners met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Dat is voor één en tweepersoonshuishoudens € 607,46 (prijspeil 2019) en voor drie- en meerpersoonshuishoudens wordt dit € 651,03 (prijspeil 2019). Voor bewoners met een hoger inkomen is de huurprijs € 720,42 (prijspeil 2019). Dit is volgens het huidige toewijzingsbeleid (passend huisvesten). Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd van de mensen. De bedragen voor 2019 zijn:

Eenpersoons

22.700 euro 

Meerpersoons

30.825 euro 

Eenpersoons - ouderen

22.675 euro 

Meerpersoons - ouderen 

30.800 euro 

De 72 huurappartementen in het middensegment krijgen een huurprijs tussen de € 720,00 en de € 950,00, afhankelijk of het twee- of driekamerwoningen zijn.

Voorgestelde fasering
Fase 1: woningen aan de Vasco da Gamastraat: aanvragen urgentie-verklaringen: 1e kwartaal 2019.
Fase 2: woningen aan de Magelhaenstraat even zijde: aanvragen urgentieverklaringen: 1e helft 2020 (bij behalen van voldoende draagvlak).
Fase 3: woningen aan de Magelhaenstraat oneven zijde en de Leif Eriksonstraat: aanvragen urgentieverklaringen: 2e helft 2022 (bij behalen van voldoende draagvlak).

Bewoners van deze woningen worden door de Alliantie geholpen om vanaf de bovengenoemde periode een urgentieverklaring te verkrijgen. Na het aanvragen heeft u nog een jaar de tijd om een nieuwe woning te zoeken.
Bent u geen bewoner en heeft u wel interesse voor de nieuwe woningen die hier komen? Schrijf u dan in via Woningnet. De woningen worden via Woningnet te zijner tijd gepubliceerd.

Planning

 • 2019: doorlopende planvorming met de gemeente en de klankbordgroep.
 • Tweede kwartaal 2019: besluitvorming met bewoners; bereiken van overeenstemming over het plan / aanvragen urgenties fase 1 (woningen Vasco da Gamastraat).
 • Start procedures omgevingsvergunning en bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouw.
 • Eerste kwartaal 2021: start sloop woningen in fase 1.
 • Tweede kwartaal 2020: verwacht aanvragen urgenties fase 2 (woningen Magelhaenstraat even huisnummers).
 • Eerste helft 2022: oplevering eerste nieuwbouwwoningen fase 1. Dit zijn allemaal 2-,3- en enkele 4-kamer appartementen.
 • januari 2023: start sloop woningen in fase 2.
 • Eerste helft 2021: verwacht aanvragen urgenties fase 3 (woningen Magelhaenstraat oneven huisnummers en Leif Eriksonstraat).
 • Eerste helft 2024: start oplevering nieuwbouwwoningen fase 2. Dit betreft zowel appartementen als grondgebonden woningen.
 • Begin 2025: start sloop fase 3.
 • Eerste helft 2026: start opleveren nieuwbouwwoningen fase 3. Dit zijn allemaal grondgebonden woningen.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief mei 2018
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief juli/augustus 2019

Vragen?
Marga Baruch, bewonersbegeleider bij de Alliantie. Bij haar kunt u terecht met vragen over de toekomst van de woning waarin u woont. T: 088-00 232 00 - E: mbaruch@de-alliantie.nl
Yvonne Ponsen, gebiedscoördinator bij de Alliantie. Voor alle vragen met betrekking tot de leefbaarheid kunt u bij haarterecht. T: 088-00 232 00 - E: yponsen@de-alliantie.nl
Lamyaa Alami (bewoonster, deelnemer klankbordgroep) T: 06-33904521

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken