Amersfoort

Kruiskamp: Magelhaenstraat, Vasco da Gamastraat, Leif Eriksonstraat

Buurtvernieuwing

De Alliantie is, samen met de gemeente, bezig om de toekomstplannen van de Kruiskamp te ontwikkelen. Op dit moment is er overeenstemming met de gemeente over de nieuwbouw van 316 woningen, waarvan er ongeveer 280 in de sociale huur worden gebouwd (in ieder geval de 50 vier-/vijfkamerwoningen en 230 appartementen). Dit is een akkoord op hoofdlijnen waar nog vanaf kan worden geweken afhankelijk van de uitkomsten van het woonwensenonderzoek. Het plan zou dan omvatten:
- 50 woningen met een tuin: vier-/vijfkamerwoningen met een huurprijs van maximaal € 640,00.
- 230 twee- en driekamerappartementen met een maximale huur van € 597,00.
- 36 appartementen in de middeldure huursector: € 700,00 - € 850,00.

Voorgestelde fasering
Fase 1:           woningen aan de Vasco da Gamastraat - urgentieverklaring: 4e kwartaal 2018 (bij behalen voldoende draagvlak)
Fase 2:           woningen aan de Magelhaenstraat even zijde - urgentieverklaring: 1e helft 2020
Fase 3:           woningen aan de Magelhaenstraat oneven zijde en de Leif Eriksonstraat - urgentieverklaring: 2e helft 2022

Planning
2018: Planvorming met de gemeente en de klankbordgroep
4e kwartaal 2018: Besluitvorming met bewoners: bereiken van overeenstemming over het plan / Aanvragen urgenties fase 1 (woningen Vasco da Gamastraat)
2019: Procedure bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouw
Eind 2019: Sloop fase 1
Eerste helft 2020: Aanvragen urgenties fase 2 (woningen Magelhaenstraat even huisnummers)
Begin 2021: Oplevering eerste nieuwbouw woningen fase 1
Tweede helft 2021: Sloop fase 2
Eind 2022: Aanvragen urgenties fase 3 (woningen Magelhaenstraat oneven huisnummers en Leif Eriksonstraat)
Begin 2023: Oplevering nieuwbouwwoningen fase 2
Eind 2023: Sloop fase 3

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken