De Alliantie gaat nieuwe woningen bouwen aan de Beverdam 2 t/m 40 in Hoevelaken. De Alliantie spant zich in, om samen met de bewoners en omwonenden, te komen tot een nieuwe buurt waar het prettig is om te wonen. In deze buurt is ook plek voor de huidige bewoners, als zij willen terugkeren naar een nieuwe woning.

De Alliantie is volop bezig om haar woningen voor de toekomst klaar te maken. Dat betekent dat de Alliantie of woningen renoveert, of woningen wil vervangen door nieuwe woningen. De afgelopen jaren heeft de Alliantie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de woningen. De uitkomst van die onderzoeken is dat de Alliantie in 2020 het besluit heeft genomen deze woningen in de toekomst te vervangen door nieuwe, betaalbare, duurzame woningen. In 2020 startte de Alliantie met het maken van een nieuw plan.

 

Eind 2020 heeft de Alliantie met de bewoners met een vast huurcontract persoonlijk gesproken. Deze gesprekken zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie en woonwensen. De bewoners zijn over het algemeen positief over het besluit de woningen te vervangen door nieuwbouw. Inmiddels is de herhuisvesting van de bewoners gestart.

Vanaf oktober 2020 heeft de Alliantie samen met de gemeente Nijkerk onderzocht om te kijken of het nieuwbouwplan haalbaar was. Er is gekeken waar het plan aan moet voldoen en naar parkeeroplossingen.

Uit de verschillende studies blijkt de bouw van een gebouw met 36 appartementen verdeeld over drie verdiepingen het meest passend te zijn. Het gaat dan om een mix van tweekamerappartementen van ca. 49 m2 en 18 driekamerappartementen van ca. 63 m2 tot 70 m2. Hiermee komen dan 16 woningen meer dan er nu staan. Volgens de parkeernorm wordt er ruimte gemaakt voor 43 parkeerplaatsen.

Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt dat op 28 juni 2022 aan bewoners van de Beverdam en de omwonenden is gepresenteerd. Hier ziet u de schetsen die tijdens de inloop zijn gepresenteerd. (Aan deze schetsen kunnen geen rechten worden ontleend.)

Schets 1

Schets 2

Schets 3

Schets 4

Schets 5

Schets 6

De komende periode werken we het schetsontwerp verder uit tot een definitief ontwerp. We denken dat we begin 2023 een omgevingsvergunning kunnen aanvragen voor het plan.

Als de gemeente de omgevingsvergunning heeft afgegeven, starten we met de voorbereidingen om de woningen te slopen.

Informatie

Vragen? Neem dan contact op met Raymond van Harte. Raymond, bewonersbegeleider: rvanharte@de-alliantie.nl of met Jose van der Horst, gebiedscoördinator: jovanderhorst@de-alliantie.nl.