Tuinhuis

Tuinhuis is een nieuwbouwproject in De Wierden in Almere Haven. De 27 driekamerwoningen op de hoek Kornwierde/Leemwierde zijn op dit moment in aanbouw en worden eind 2017 opgeleverd. Ze vallen allen in de sociale huursector. De Alliantie is voor deze appartementen specifiek op zoek naar huurders die meedoen met het project Samen thuis in Tuinhuis en zich daarmee met hun buren actief inzetten voor een prettige omgeving om in te wonen en leven. 

Kansen
Tuinhuis is het eerste nieuwbouwproject in De Wierden in het totale vernieuwingstraject in Almere Haven. Het doel hiervan is het toevoegen van betaalbare appartementen in de wijk, omdat daar een tekort aan is. Hiermee worden onder andere kansen gecreëerd voor ouderen om in dezelfde wijk van een eengezinswoning door te stromen naar een appartement waarin ze nog een tijdje zelfstandig kunnen wonen. In de grote woning die zij achterlaten kunnen dan gezinnen wonen. Twaalf van de 27 woningen worden daarom beschikbaar gesteld aan 55-plussers. Zij kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de regeling Van Groot naar Beter, waarmee ze voorrang krijgen op een andere woning en in aanmerking komen voor een verhuisvergoeding.

Alle woningen zijn verhuurd en daarom is inschrijven of aanmelden niet meer mogelijk.

20170601 Impressie appartementen Tuinhuis.jpg

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken