Odeonpark

Een metamorfose van een braakliggend terrein in het centrum van Almere naar een wijk in wording waar plannen tot bloei komen. Dat is Odeonpark!

De 72 woningen van de Alliantie zijn bestemd voor , jongeren en statushouders zonder kinderen, die aan de start van hun nieuwe toekomst staan. Samenleven met verschillende groepen mensen levert bijzondere contacten op. Om de samenleving vorm te geven en de wijk op te bouwen, slaan verschillende partijen hun handen ineen, voor en door de al aanwezige én toekomstige bewoners. Meer informatie over de woningen vindt u onder de tab Downloads op deze projectpagina.

Odeonpark.jpg

Met elkaar
Vooral het sociale karakter staat hier centraal. Kwartiermakers zoals Groene Broedplaats, Inspiratie Inc. en Aeres Hogeschool organiseren activiteiten om ontmoeting en integratie te stimuleren. Daarbij is aandacht voor goed beheer, persoonlijke ontwikkeling en dagbesteding. De Alliantie juicht dit toe, omdat bewoners over het algemeen beter omgaan met hun woon- en leefomgeving als zij hier invloed op en regie over hebben.

Betaalbaar en duurzaam
De woningen mogen vijftien jaar blijven staan en zijn bestemd voor starters. De tijdelijke woningen (deze worden geplaatst voor een periode van 15 jaar) komen bovenop het met de gemeente afgesproken aantal nieuwbouwwoningen. We komen hiermee tegemoet aan de behoefte aan betaalbare, kwalitatief goede starterswoningen in Almere en de woningzoekenden op de wachtlijst.

Na het gebruik op Odeonpark kunnen de woningen weer worden ingezet op een andere locatie. Dat is toekomstbestendig, duurzaam en efficiënt. De woningen van Nezzt zijn vergelijkbaar met traditionele nieuwbouwwoningen, ook als het gaat om levensduur.

De woningen zullen worden geadverteerd op: woningadvertenties op www.woningnetalmere.nl. Houd deze site dus in de gaten! De huurprijzen zullen daar worden vermeld. De woningen zijn voor 2 doelgroepen gelabeld te weten 18 t/m 22 jaar, en 23 t/m 27 jaar. Om te kunnen reageren op de woningen moet u geregistreerd staan als woningzoekende. Op deze projectpagina vindt u de voorwaarden om voor deze woningen in aanmerking te komen. Graag willen wij benadrukken dat het op dit moment niet mogelijk is om de woningen van binnen te bekijken. Het is niet toegestaan de (bouw)plaats te betreden i.v.m. uw veiligheid. U accepteert de woning vanaf de verhuurtekening en de informatie op deze projectpagina.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken