Leemwierde

Het nieuwbouwproject Leemwierde ligt in de wijk De Wierden in Almere Haven en bestaat uit drie gebouwen

Het nieuwbouwproject Leemwierde ligt in de wijk De Wierden in Almere Haven en bestaat uit drie gebouwen:

- Gebouw A: 15 sociale huur appartementen
- Gebouw B: 23 koop appartementen
- Gebouw C: 60 woonzorg appartementen

Stand van zaken
Het ontwerp voor de gebouwen A (sociale huur) + B (koop) is bijna af. De Alliantie heeft eind december 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd voor gebouw A + B. Na publicatie heeft u de mogelijkheid hierop te reageren. Aan de uitwerking van gebouw C (zorg) wordt nog gewerkt. Deze vergunningsaanvraag volgt halverwege 2021.

Betaalbare woningen en woonzorg in de buurt
Met het toevoegen van sociale huurwoningen in Almere Haven wil de Alliantie een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor senioren en mensen die zorg nodig hebben. Met dit project wil de Alliantie tegelijkertijd doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Indien senioren een eengezinswoning achterlaten, kunnen we daarmee andere huishoudens (bijvoorbeeld gezinnen) ook weer helpen aan een passende woning. Tot slot worden er in dit project ook koopwoningen toegevoegd door Reinbouw. Dit zorgt voor meer diversiteit in het aanbod aan woningen in de wijk.

15 sociale huurappartementen
De 15 sociale huurappartementen bestaan uit een woonkamer met keuken, badkamer en één of twee slaapkamers. De appartementen hebben een gebruiksoppervlakte van ongeveer 63 m2 en worden verhuurd via WoningNet tegen de eerste aftoppingsgrens (prijspeil 2021 is deze netto huurprijs € 633,25). De woningen op de begane grond worden naar verwachting met voorrang toegewezen aan senioren uit de wijk de Wierden die een sociale eengezinswoning achterlaten. De woningen op de eerste verdieping worden naar verwachting met voorrang toegewezen aan andere huurders (niet-senioren) die een sociale eengezinswoning achterlaten in de wijk de Wierden.

60 woonzorgappartementen
De 60 woonzorgappartementen bestaan uit een woonkamer met keukenblok, slaapkamer en badkamer. De gebruiksoppervlakte van de woningen ligt tussen de 43 en 50 m2. Bij iedere 10 woonzorgappartementen hoort één gezamenlijke huiskamer. De appartementen worden op basis van een zorgindicatie (CIZ indicatie) passend toegewezen door de Zorggroep Almere. Aanmelden gaat via de website van ZGA.

23 koopappartementen
De 23 koopappartementen bestaan uit een woonkamer met keuken, badkamer en één of twee slaapkamers. De appartementen zijn 70 – 75 m2 groot. Reinbouw realiseert en verkoopt deze woningen tegen een VON-prijs vanaf circa € 240.000,-. De verkoop start 22 juli 2021 en gaat via makelaar Van der Linden in Almere. U kunt zich dan digitaal inschrijven via de website: www.wierdesingel.nl.

Inrichtingsplan openbare ruimte
De gemeente Almere werkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Voorlopige planning
Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvraag omgevingsvergunning gebouw A + B  December 2020
Start sloop bestaand gebouw  Eind januari 2021
Start bouwrijp maken   April 2021
Aanvraag omgevingsvergunning gebouw C   Juni 2021
   
Start nieuwbouw gebouw C (zorg)  September 2021
Start nieuwbouw gebouw A (sociaal) + B (koop) November 2021
   
Oplevering 60 woonzorgeenheden Eind 2022 / Begin 2023
Oplevering 15 huurappartementen Eind 2022 / Begin 2023
Oplevering 23 koopappartementen Eind 2022 / Begin 2023
   
Start inrichting openbare ruimte Eind 2022 / Begin 2023Gebiedsontwikkelaar: Giovanna van den Ham

Heeft u een vraag? Mail naar leemwierde@de-alliantie.nl