Hart van de Wierden

Hart voor Hart van de Wierden

Wij vinden het belangrijk dat bewoners van onze woningen zich een beetje eigenaar voelen van het complex. Het schoonhouden van de entree, gangen en dergelijke is een zaak van de huurders. Wij gaan er van uit dat iedereen in een ‘net’ gebouw wil wonen en op een prettige manier met elkaar omgaat.

Maar wat verstaat u onder een ‘net’ gebouw en hoe wilt u als huurders met elkaar omgaan? Zegt u elkaar gedag en bespreekt u het met elkaar als u last heeft van iemand? Dat zijn zaken die wij graag met de toekomstige huurder van het Hart van de Wierden willen bespreken, vóór dat u de drukte van het verhuizen in gaat.

Voordat de nieuwe bewoners intrek nemen in het Hart van de Wierden willen een aantal keer bij elkaar komen. Zo is er gelegenheid om alvast kennis te maken met uw toekomstige buren. Ook gaan wij samen met u bepalen hoe en wanneer er wordt schoongemaakt in het gebouw. Wij vinden het belangrijk dat u daar in meebeslist, omdat u daar zelf voor moet betalen. Daarnaast stellen wij samen met u woon- en leefregels op. Zo is het voor iedereen die er woont duidelijk wat de ander verwacht, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast of om op de hoogte te brengen van een feestje. Verder horen wij graag wat u belangrijk vindt in en om het gebouw en wat wij daar aan kunnen doen.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken