De Zoetelaar

De planning van De Zoetelaar ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 Eind 2016  Sloop en bouw gestart
 Voorjaar 2018  Oplevering woningen

In de planning kunnen wijzigingen optreden.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken