Nieuws

Woningbouwdeal is gesloten: appartementencomplex met 105 woningen naast Soester Eng

Woensdag 8 april jl. tekenden de Alliantie Ontwikkeling, Carebeek en Lithos bouw & ontwikkeling de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Hart van Soest in Soest.
Vanaf de (thuis)werkplekken is woensdag de overeenkomst getekend voor het realiseren van 105 appartementen op de locatie van het voormalige verzorgingshuis Groot Engendaal. Een deel van de appartementen is bestemd voor zorg. De resterende appartementen zijn voor de sociale huur, waaraan in Soest grote behoefte is. De Alliantie gaat deze appartementen verhuren. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt.