04-04-2022

De Alliantie en Nijhuis starten verduurzaming 170 huurwoningen Miereveldstraat eo

De Alliantie en Nijhuis zijn gestart met de verduurzaming van 170 sociale huurwoningen in de Miereveldstraat en omgeving (Leusderkwartier) in Amersfoort. De oplevering staat gepland voor december 2022. In totaal verduurzaamt de Alliantie zo’n 450 woningen in het Leusderkwartier.

Opruimmiddag
Vooruitlopend op de werkzaamheden voor ongeveer 40 woningen organiseerden de Alliantie en Nijhuis 30 maart de tweede opruimmiddag voor de bewoners. ‘We helpen onze bewoners bij het opruimen van spullen, die ze niet meer gebruiken. Het is een dankbare klus want de bewoners die we helpen, kunnen dit niet meer of niet meer helemaal zelf doen,’ vertelt gebiedscoördinator Everdien Donker. ‘Ook de Kringloop hebben we gevraagd mee te werken. Zo worden er geen spullen weggegooid die nog bruikbaar zijn en zijn we dichtbij onze huurders om even een gezellig praatje te maken. Nijhuis en de huurdersorganisatie HBVA zorgen voor de koffie en wat lekkers. En deze tweede middag konden er zelfs spullen naar de opvang voor de vluchtelingen van Oekraïne! Het was weer een hartverwarmende en waardevolle middag .’
En het mooiste compliment komt van onze huurders zelf: 'Al een tijdje volg ik de informatie, die de corporatie aan mijn schoonmoeder verstrekt over de a.s. werkzaamheden. Ik wil u complimenteren over de verzorgdheid en zorgvuldigheid waarmee dit alles gebeurt. Vandaag las ik weer dat er bij de spulleninzameldag zelfs soep verstrekt wordt! Ik vind het echt super dat er zoveel aandacht voor de bewoners is in dit hele proces!

Bewoners denken mee
Verduurzamingsplannen worden vaak samen met de bewoners gemaakt. Want de bewoners kennen de buurt en de woning als geen ander. Die kennis hebben de Alliantie en Nijhuis dankbaar gebruikt voor het maken van het definitieve plan. Ruim 70% van alle bewoners van de huurwoningen gaf instemming aan het plan. Dit is voor de Alliantie en Nijhuis het bewijs dat het plan goed past bij de verwachtingen die iedereen heeft.

Energie-ambitie
De woningen in de Miereveldstraat eo worden tijdens de verduurzaming van een gemiddeld energielabel F/G naar een gemiddeld energielabel A/B gebracht. Dit maakt dat de woningen straks comfortabeler zijn. Om dit energielabel te bereiken, wordt een isolatiepakket aangebracht. Hierbij wordt o.a. dak- en gevelisolatie aangebracht, isolatieglas geplaatst en de kierdichting van ramen en deuren verbeterd. Als bewoners dit wensen, worden zonnepanelen op het dak van de woning geplaatst. De bewoners kunnen tijdens de renovatie in hun woning blijven wonen.