2020

Waardevolle gesprekken met onze huurders tijdens jaarlijkse kleedjesmarkt Wijkje 77

Zaterdag 26 september was de Alliantie, samen met BAM Wonen, op de jaarlijkse kleedjesmarkt van Wijkje 77 in Amersfoort aanwezig met een informatiepunt om met de bewoners in gesprek te gaan over de plannen van hun woningen. Samen met BAM Wonen verduurzamen we - in nauwe samenwerking met de bewoners - 61 historische sociale huurwoningen. De gesprekken leverden waardevolle informatie op. Bewoners grepen het moment aan om kennis te maken, vragen te stellen en via een kleine enquête hun mening te geven over mogelijke maatregelen en het contact tot nu toe.

Bewoners denken mee
Er ligt nu een algemeen plan. Dat plan werken de Alliantie en BAM Wonen de komende maanden uit. Om tot een goed plan te komen, heeft BAM Wonen een aantal woningen bezocht. Na het bezoeken van de woningen werken de Alliantie en BAM Wonen het plan verder uit. Dit plan leggen zij daarna voor aan de meedenkgroep van bewoners. Zij kennen de woning als geen ander. Die kennis willen de Alliantie en BAM Wonen graag gebruiken voor het maken van het definitieve plan. De bewoners van de wijk hebben een hechte band met het wijkje en de sociale cohesie is groot, net als de waardering voor de historische architectuur van de wijk. Als het plan helemaal klaar is, moet de Alliantie-directie hiermee akkoord gaan. Als zij akkoord gaat, presenteren de Alliantie en BAM Wonen het plan aan alle bewoners. Minimaal 70% van alle bewoners van de huurwoningen moeten hun instemming geven aan het plan. Natuurlijk streven de Alliantie en BAM Wonen naar een zo hoog mogelijke instemming. Dit is voor hen het bewijs dat het plan goed past bij de verwachtingen die iedereen heeft.

Energie-ambitie
De ambitie is om de woningen tijdens de verduurzaming van een gemiddeld energielabel F/G naar een zuinig energielabel A te brengen. Dit maakt dat de woningen straks comfortabeler aanvoelen en de huurders lagere energiekosten hebben. Om dit energielabel te bereiken, wordt een isolatiepakket aangebracht en waar nodig de verwarming vervangen door HR-ketels. De vervanging van de riolering onder en rond de woningen wordt in de werkzaamheden meegenomen. De bewoners kunnen tijdens de renovatie in hun woning blijven wonen.

Beschermd stadsgezicht
Wijkje 77 omvat de Joannes Tolliusstraat en de Leenaert Nicasius(dwars)straat. De woningen in Wijkje 77 in Amersfoort zijn van rond 1900 en maken onderdeel uit van een beschermd stadsgezicht. De tuindorpachtige opzet, smalle straatjes en behouden historische architectuur maken het beschermde stadsgezicht bijzonder. De woningverbetering wordt dan ook met behoud van de architectuurstijl en historische uitstraling uitgevoerd.

Planning
De werkzaamheden worden per type woning met de bewoners in bouwteamverband verder uitgewerkt. De start van de werkzaamheden aan de woningen is gepland in april 2021. BAM Wonen verwacht de woningen eind juli 2021 op te kunnen leveren aan de bewoners.

Kleedjesmarkt 3.jpg