03-07-2020

Nog veel groter tekort aan betaalbare huurwoningen

Al op zeer korte termijn heeft een flink aantal woningcorporaties niet genoeg geld meer om voldoende sociale huurwoningen te bouwen. Laat staan om woningen te verduurzamen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en branchevereniging Aedes.

Drie ministeries erkennen hiermee dat de toekomst er somber uitziet voor woningzoekenden en huurders. En dat terwijl er nu al een wooncrisis is in Nederland. Corporaties dringen aan op maatregelen, anders wordt de crisis alleen maar groter.

Lees over dit onderwerp op de site van Aedes.