20-11-2020

Mooie resultaten in de jaarlijkse AEDES-benchmark

De resultaten van de AEDES-benchmark openbaar gemaakt. De benchmark geeft inzicht in de prestaties van de corporaties door deze prestaties onderling te vergelijken en te beoordelen met een letter A, B of C  (waarbij een A het beste is). De resultaten van de Alliantie ziet u terug in deze illustratie.

Hieronder leest u meer over onze prestaties en de betekenis hiervan.

Huurdersoordeel: ook in tijden van corona de ‘B’ van vorig jaar behouden
Voor het prestatieveld Huurdersoordeel hebben wij het oordeel B kunnen behouden. Daar zijn we trots op, omdat we in deze periode onze dienstverlening aan de huurders hebben moeten aanpassen aan de coronaregels.

Bedrijfslasten: een mooie prestatie: wederom een ‘A’
We zijn heel tevreden over het feit dat we het goed doen als het gaat om bedrijfslasten. Net als in eerdere jaren hebben we een ‘A’ gekregen en horen we tot de corporaties die hier het beste op presteren.

Duurzaamheid: van een ‘B’ naar een ‘A’!
Het prestatieveld duurzaamheid bestaat uit twee onderdelen: de technische woningkwaliteit (de energie-index) en de CO2-uitstoot (warmtevraag per m²). Op beide onderdelen zijn we in de benchmark van een B naar een A gegaan. We behaalden in 2019 gemiddeld het energielabel B (energie-index 1,40) en de warmtevraag per m² nam af van 20,6 naar 20,0 kg/m².
We leveren hiermee een prachtige bijdrage aan de verduurzaming, terwijl onze woningen comfortabeler worden en de portemonnee van onze huurders wordt ontzien.

Onderhoud & verbetering: meer huurders tevreden over de woningkwaliteit (B), hogere instandhoudingskosten
Voor de instandhoudingsindex krijgen we dit jaar een C. Dit betekent dat we vergeleken met andere corporaties gemiddeld veel uitgeven aan ons bezit. Vorig jaar kregen we ook een C. We kunnen dit verklaren doordat we de afgelopen jaren veel geld hebben uitgegeven aan het integraal verduurzamen van woningen die we hiermee van een E/F/G energielabel in één keer naar label B of A hebben gebracht. Daarnaast hebben we heel veel woningen van zonnepanelen voorzien.

Voor ons is het belangrijk te weten hoe onze huurders de kwaliteit van de woning en locatie van de woning ervaren. Uit de benchmark blijkt dat meer huurders van de Alliantie een positievere woonbeleving hebben. Twee jaar geleden kregen we in de benchmark een C (6,6) en in de benchmark nu een B (6,84). Kortom; meer huurders zijn positiever over hun woning en de locatie (complex/buurt).

Beschikbaarheid & betaalbaarheid*
De Alliantie doet het ten opzichte van het gemiddelde in de sector erg goed als het gaat om de beschikbaarheid van woningen. Dat komt omdat we veel nieuwe woningen opleveren. De voorraad sociale huurwoningen van de Alliantie nam door nieuwbouw/aankoop (met aftrek van sloop en verkoop) toe met 1,2%, terwijl de sector gemiddeld een toename liet zien van 0,1%. Om op termijn aan de maatschappelijke opgave te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de hele sector nu meer nieuwbouwwoningen realiseert.

Het thema betaalbaarheid laat zien dat de gemiddelde huurprijs bij de Alliantie iets hoger ligt dan het gemiddelde van de sector. Dat geldt ook voor de procentuele stijging van de huurprijs ten opzichte van vorig jaar. Deze uitkomst kunnen we goed uitleggen: we verhogen de huren met inflatie en leveren heel veel nieuwbouwwoningen op. Zou je geen nieuwbouwwoningen bouwen, dan hoef je de huren nauwelijks te verhogen. Dat is dan fijn voor huurders, maar de woningzoekenden staan in de kou. Het is dus de kunst om de balans te vinden tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid, zodat je zoveel mogelijk mensen aan een betaalbare woning kunt helpen.
Belangrijk om te weten: onze woningen zijn betaalbaar. We vragen minder huur dan we zouden mogen vragen. Echter we zitten in een duur stukje Nederland waardoor de WOZ-waarde fors doorwerkt in de huur. Daardoor is het huurniveau van onze woningen dus meteen al wat hoger dan bij corporaties die in andere regio’s actief zijn.

Conclusie
We zijn trots op de mooie beoordeling die we behaald hebben voor beschikbaarheid, woningkwaliteit, bedrijfslasten en verduurzamen. We investeren stevig in onze woningen en leveren veel nieuwe woningen op. Onze huurders zijn positiever over de kwaliteit van de woningen geworden en hebben onze dienstverlening, ondanks coronamaatregelen, hetzelfde gewaardeerd als vorig jaar.
Tegelijkertijd weten we onze bedrijfslasten goed in de hand te houden. We hebben de vaart erin als het gaat om het verduurzamen van onze woningen. Daarbij weten we ook nog het comfort van de woningen te verbeteren en de huurder een besparing op te leveren. We doen stevige investeringen om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst. Door deze benchmark voelen we ons gesteund in de keuzes die wij maken met het oog op onze huurders én de woningzoekenden.

* De deelscores voor beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn niet openbaar, vandaar dat we hier geen scores noemen.