28-09-2020

Geld voor woningen rechtstreeks naar de Rijksoverheid

Au! We hebben inmiddels € 294.609.764 overgemaakt aan de Rijksoverheid sinds de invoering van de (ver)huurderheffing. Deze week betaalden we de verhuurdersheffing voor 2020. Dat doet pijn, want we hebben veel werk te doen. De vraag naar betaalbare woningen is groot. Het is de taak van corporaties om zoveel mogelijk mensen aan een betaalbare woning te helpen. Daarnaast willen we onze woningen verduurzamen en fatsoenlijk onderhouden. Dat kost geld.

De minister heeft inmiddels onderkend dat corporaties te weinig geld hebben om hun maatschappelijke taak uit te voeren. Een lichtpuntje dus voor corporaties en daarmee voor huurders en woningzoekenden. Het is aan het volgende kabinet om structureel meer geld beschikbaar te stellen voor corporaties.

Martin van Rijn (Aedes) legde het eerder uit: ‘De belasting voor woningcorporaties moet omlaag, zodat we ons werk kunnen blijven doen’