14-07-2020

De Alliantie verduurzaamt komende periode maar liefst 1.000 woningen

Samen met partners zoals gemeenten, aannemers, corporaties, gebouweigenaren, netbeheerders én met bewoners zet de Alliantie de schouders onder de duurzaamheidsopgave. De basis van het beleid is dat de Alliantie haar huurders veilig, gezond en comfortabel willen huisvesten. ‘Daar hoort bij dat we onze woningvoorraad toekomstbestendig en steeds energiezuiniger maken. Daarnaast werken we met het verbeteren en verduurzamen van onze woningvoorraad aan onze ambities waarbij het gemiddelde energielabel B reeds behaald is maar waarbij we nu ook toewerken naar de situatie om deze uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te maken’, aldus Erik Niesing, Projectmanager Verduurzamen & Verbeteren bij de Alliantie. ‘Deze duurzaamheidsopgave voeren we versneld uit’, vervolgt hij. ‘Samen met onze partners spannen we ons in om in korte tijd een heleboel woningen te verbeteren en te verbeteren. Dit zijn onze zogenaamde versnellingsprojecten’.

Succes!
In de regio Amersfoort heeft de Alliantie in de periode tussen januari en juli 2020 al bij ruim 10 projecten het benodigde 70% draagvlak behaald. Dat is grofweg om de 3 weken een draagvlak. Dit betekent dat de Alliantie de komende periode ruim 1000 woningen verbetert en verduurzaamt.

Dank aan onze huurders
Om de woningverbetering uit te voeren is het belangrijk dat het merendeel van de bewoners, minimaal 70%, ‘ja’ zegt tegen het plan. Dit is wettelijk zo geregeld. Daarom vraagt de Alliantie haar huurders om op de akkoordverklaring in te vullen of zij instemmen met het verbeterplan. 'Zonder instemming van onze huurders kunnen we niets. Daar willen we ze hartelijk voor bedanken', aldus Niesing.

Energiezuinig: goed voor de portemonnee
Na de verbeteringen zal het energieverbruik aanzienlijk kunnen dalen. Hoeveel dat zal zijn, is per project berekend. De uiteindelijke besparing hangt ook af van het gedrag van de bewoner, van de hoeveelheid energie die de huurder verbruikt voor de verwarming, het koken en het warm water. Dit verschilt per huishouden. En dat merkt onze huurder in het energieverbruik: lagere stookkosten betekent lagere woonlasten en dat is goed voor de portemonnee.

Andere voordelen
De Alliantie vindt het belangrijk dat onze huurders prettig wonen, daarom vergroten zij hun wooncomfort. Dit betekent dat bewoners in de winter het huis makkelijker warm houden en dat het in de zomer koeler blijft. Omdat veel aandacht wordt besteed aan goede ventilatie van de woning, worden vocht-, tocht- en schimmelproblemen voorkomen. 

Energielabel
We verbeteren het energielabel van elke woning naar minimaal een energielabel B. Een energiezuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu.