2019

Voor wie is de sociale huurwoning in de regio Amsterdam?

Wel 24.000 mensen vulden de enquête in over verdeling van sociale huurwoningen. De enquête liep tot 13 februari. In totaal waren er ruim 23.000 reacties uit de regio en 900 daarbuiten. De uitgebreide rapportage vindt u hier. De rapportage is gemaakt door het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam (OIS), in opdracht van alle gemeentes en woningcorporaties van de regio (Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam).

Inschrijfduur of niet?
Inschrijfduur is geen eerlijke manier van verdelen, zegt 37% van de invullers.  21% vindt van wel en 39% vindt het geen perfecte manier, maar wel duidelijk. Opvallend afwijkend is de mening van  inwoners van Haarlemmermeer waar maar liefst 46% van de deelnemers zegt inschrijfduur geen eerlijke manier van verdelen te vinden. Oostzaan wijkt juist af doordat 33% het wel een eerlijke manier van verdelen vindt.

De beste manier
Een op de drie invullers geeft aan dat een puntensysteem de beste manier is van volgorde bepalen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Inschrijfduur krijgt 29% van de stemmen. Zoekduur (de periode dat iemand actief zoekt naar een woning) scoort met 20% ook vrij hoog, maar voor loten is er met 6% weinig draagvlak.

De meeste bewoners vinden dat ouders die scheiden, voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning, ook inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren in problematische situaties mogen voorrang krijgen, maar andere groepen krijgen beduidend minder stemmen.. Opvallend is dat in Amsterdam 29% vindt dat er ook voorrang moet zijn voor beroep van maatschappelijk belang. In andere gemeenten vindt minder dan 19% dit een groep die voorrang moet krijgen.

Hoe verdeelt u de woningen?
In de enquête werd ook de vraag gesteld om tien woningen te verdelen over tien woningzoekenden die het heel hard nodig hebben en 40 gewone woningzoekenden. 45% zou de meeste naar woningen naar woningzoekenden doen die de woning heel hard nodig hebben. 26% vindt dat het 50/50 verdeeld moet worden. 29% vindt dat het merendeel van de woningen naar de gewone woningzoekenden moet.

Van de deelnemers vindt 39% het een redelijk alternatief, dat mensen die heel hard een woning nodig hebben een tijdelijke woning of gedeelde woning krijgen toegewezen, maar 54% vindt van niet. Hier zijn regionale verschillen zichtbaar; in Edam-Volendam, Aalsmeer, Uithoorn en Waterland zijn weinig mensen voor tijdelijke woningen (ca. 30%), in Amsterdam, Beemster en Ouder-Amstel juist meer (ca. 42%).

Waarom een andere woonruimteverdeling
De woonruimteverdeling in de noordvleugel van de Randstad moet anders. De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in deze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben, eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter.