2019

Terugblik Jane's walk Liendert Amersfoort - 7 juni

De wijk is in de zestiger jaren ontworpen volgens de principes van de Delftse School. Volgens de architecten van de Delftse School lag schoonheid juist in de eenvoud en was een goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval belangrijk. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm. Liendert kent een duidelijke functiescheiding in wonen, voorzieningen, werken en recreatie. De heldere ruimtelijke wijkopzet met een mengeling van laagbouw, midelhoogbouw en hoogbouw is karakteristiek voor de naoorlogse woningbouw. De winkelplintjes dragen belangrijk bij aan de buurtbeleving. De belangrijkste ontsluitingswegen van Liendert hebben alledrie de Lieve Vrouwentoren in het vizier. We wandelen langs groene binnenhoven van hoge flats en langs stenige entreegebieden. Zien een heem- en pluktuin en wandelen door het verrassende groene waterwingebied. Het verduurzamen van bestaande woningen gaat hand in hand met sloop- nieuwbouw in de wijk. Het contrast tussen de strakke nieuwbouwstraten en de woonstraten met volwassen bomen en struiken is groot. Het effect van wel of geen 'eyes in the straat' is op plekken direct voelbaar. Zomaar wat opgevangen quotes:

"Dit heb ik altijd zo'n raar huizenblokje gevonden, het past niet in deze wijk het is teveel naar binnen gericht." "Vind je? Het geeft toch juist wat afwisseling in de straat, leuk en divers, dat wil je toch?"

"Als je niet van tuinieren houdt moet je in een flat gaan wonen"

"De kleine bedrijfsruimtes in de plint zorgen voor een andere beleving van de straat"

"Als je ziet hoe lastig het is om plinten van gebouwen levendig te krijgen geloof je toch niet in die hele hoogbouwvisie? Eerst zien, dan geloven."

De Jane' s walks organiseert FASadE in samenwerking met WijkAdvies, de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen. In september volgen nog twee Jane's walks: zaterdag 7 september Kattenbroek; zaterdag 21 september Berg-Zuid