2019

Samenwerkingsafspraken in Amsterdam getekend

De Wethouder Wonen, Laurens Ivens, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties hebben hun handtekening gezet onder de nieuwste Amsterdamse samenwerkingsafspraken voor 2020 tot en met 2023. De Alliantie kan een mooie bijdrage leveren aan betaalbaar wonen in de stad, onder andere door nieuwe woningen te bouwen, ook voor het middensegment.

Trendbreuk: 3.000 sociale huurwoningen erbij
Voor het eerst in 25 jaar groeit het aantal sociale huurwoningen in eigendom van corporaties.  Tot en met 2023 komen er 3.000 sociale huurwoningen bij. Daarnaast komen er tot en met eind 2023 ook nog eens 1.100 middeldure huurwoningen bij waar dringend behoefte aan is.

Voor een CO2-neutrale toekomst
Met deze afspraken kijken we ook verder dan 2023. Zo investeren we in de verduurzaming van woningen: duizenden woningen worden beter geïsoleerd, er komen meer zonnepanelen op de daken en we versnellen het aardgasvrij maken van woningen. Onze bijdrage aan een CO2 neutrale toekomst voor Amsterdam.

De allerlaagste inkomens ontzien
We werken aan een  stad met sterke en gemengde buurten. We investeren in de kwaliteit van woningen en nemen maatregelen in wijken waar het minder goed gaat. Tegelijkertijd bieden we ook de meest kwetsbare huishoudens een plek in de stad. De huren houden we de komende jaren betaalbaar voor grote groepen Amsterdammers. Door het huidige woonlastenakkoord voort te zetten worden de allerlaagste inkomens ontzien. Daarnaast gaan we samen met het Nibud onderzoek doen naar welke groepen huurders nog meer steun nodig hebben bij het betalen van de huur.