2019

Officiële start bouw Velden 3A en 3B en Veld 6 in Hogekwartier – Amersfoort

Ontwikkeling stadswijk Hogekwartier
Met dit startsein bereikt de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Hogekwartier én de stad Amersfoort een nieuwe mijlpaal. De wijk krijgt door alle nieuwbouw een beter en gevarieerder woningaanbod. Tegelijkertijd markeert de nieuwbouw van de twee woontorens Castalia en Kalliope de nieuwe entree van de stad Amersfoort vanaf de Hogeweg. Er is een belangrijke impuls aan de leefbaarheid in de wijk gegeven doordat de kansen, voor mensen die in deze fijne groene wijken Schuilenburg en Liendert willen wonen, vergroot zijn.

Joan van der Burgt: “de variatie in het woningaanbod spreekt ook uit de woningen waarvan we de bouw nu vieren. Er is koop, vrije sector huur en sociale huur. De toevoeging van de sociale huurwoningen in Amersfoort is belangrijk, omdat hier een enorme vraag naar is. We doen dit alles met aandacht voor duurzaamheid. Door de lange doorlooptijd in Hogekwartier hebben we te maken met verschillende maten van duurzaamheid: deels gasloos, deels all electric en deels BENG. Niet te vergeten duurzame deelmobiliteit via de Mobiliteitsfabriek, circulair bouwen en een duurzame inrichting van de openbare ruimte.”

Antje de Groot-Schuttert: “Het is mooi dat we een rol mogen spelen in de verdere ontwikkeling van deze nieuwe wijk in Amersfoort. Ik ben er trots op dat wij onze bijdrage op deze manier mogen leveren aan het programma Amersfoort Vernieuwt vanuit een goede samenwerking met de Alliantie.”

Roel Wijlens geeft aan er trots op te zijn dat Koopmans met de realisatie van de twee woontorens de nieuwe entree van de stad Amersfoort markeert. ‘We vinden het geweldig dat ook wij kunnen aanhaken bij deze mooie ambitie van de gemeente Amersfoort. We gaan er samen met alle betrokken partijen een prachtige, leefbare en gevarieerde wijk van maken.’