2019

Gebundelde krachten bieden inwoners hulp bij betalingsachterstand

1 op 5 huishoudens in Nederland kampt met financiële problemen. Slechts een klein deel daarvan zoekt hulp. Dat is jammer, want hoe eerder u er bij bent hoe groter de kans dat grote financiële problemen worden voorkomen. De gemeente Nijkerk werkt vanaf nu samen met verschillende organisaties en leveranciers om inwoners met betalingsachterstanden eerder te helpen en zo erger te voorkomen.

Woensdag 20 februari tekende de gemeente met verschillende signaalpartners een intentieverklaring die de samenwerking in het project ‘Op tijd erbij’ bekrachtigt. De partners binnen het project zijn Menzis, VGZ, NUON, Eneco, Vitens, Zilveren Kruis/Achmea, CZ, Woningstichting Nijkerk (WSN) en woningcoöperatie de Alliantie.

De praktijk van Op tijd erbij
Inwoners die bij twee of meer signaalpartners (mogelijke) betalingsachterstanden hebben, krijgen een brief. Hierin wordt hulp aangeboden in de vorm van een ‘keukentafel-gesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en natuurlijk gratis. In het gesprek wordt door een medewerker van het gebiedsteam en een specialist op het gebied van schulphulpverlening gekeken naar de situatie en de oorzaak van de achterstand.

Soms is er ook op andere gebieden hulp noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het aanvragen van regelingen, het invullen van formulieren of het ordenen van de administratie, het vinden van een baan en het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Dan zorgt het team van Op tijd erbij dat de inwoner wordt doorverwezen en weet waar hij of zij terecht kan. Inwoners staan centraal in de samenwerking. Door de samenwerking en de korte lijnen zorgen de partners voor een oplossing op diverse terreinen. Stelt iemand geen prijs op hulp dan kan diegene zich afmelden voor het project Op tijd erbij. In de brief staat hoe men dit doet.

Op de website van gemeente Nijkerk is veel informatie te vinden op het gebied van financiën. Zo zijn er geldplannen voor verschillende situaties te downloaden en vind je er informatie over schuldhulpverlening, budgetbeheer en regelingen zoals de individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. Allemaal zaken die wellicht net wat financiële lucht kunnen geven.