2018

Wooncoach nu ook van start in Hilversum

Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Dudok Wonen en de Alliantie, de huurdersorganisaties en de gemeente Hilversum werken samen in het project wooncoach Hilversum. Vanaf eind oktober ontvangen bewoners van 65 jaar en ouder, wonend in een sociale huurwoning van de corporaties, een uitnodiging voor een vrijblijvend gesprek met een wooncoach over woon-, zorg- en welzijnszaken. Het project start in de Hilversumse Meent en wordt gefaseerd uitgevoerd.

De corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente vinden het belangrijk om te weten wat er leeft bij bewoners van 65 jaar en ouder. In een persoonlijk gesprek wordt geïnventariseerd welke behoeften en belemmeringen er zijn. Het gesprek geeft ook de mogelijkheid om vrijblijvend advies te krijgen, op basis van woonwensen. Bewoners die belangstelling hebben in een gesprek kunnen contact opnemen met een van de wooncoaches  van de eigen corporatie. Tijdens een persoonlijk gesprek aan huis komen woon-, zorg- en welzijn onderwerpen aan de orde. Voor zorg- en welzijnszaken en wordt de bewoner in contact gebracht met de betreffende instantie, bij voorkeur in de wijk.

Bianca van der Burgt en Nadia Maachi zijn de wooncoaches van de Alliantie in Hilversum. De eerste bezoeken zijn al gepland: “Een mooie kans om met onze huurders in contact te komen. Als wooncoach komen we bij de mensen thuis, zien en horen wij wat er leeft, we bieden duidelijkheid en beantwoorden woon-, zorg- en welzijnsvragen. Indien nodig brengen we onze huurder in contact met instanties die verder kunnen helpen. Wij kijken uit naar mooie ontmoetingen met onze huurders en hopen als wooncoach het verschil te kunnen maken.”

Wethouder Jan Kastje is blij met de brede aanpak: “De kracht van deze aanpak is dat de wensen van de bewoner het vertrekpunt zijn. De wooncoach kan de bewoners faciliteren en doorverwijzen naar het Sociaal Plein van de gemeente zodat ze langer thuis kunnen wonen. Als het wonen thuis niet meer goed lukt, kan de wooncoach helpen bij het zoeken naar een alternatief. Dat alternatief moet er dan wel zijn. Daarom gaan we voor starters, jongeren en ouderen zorgen dat er minimaal 1.000 één- en tweepersoonswoningen, waarvan deels in de sociale huur, bij komen in Hilversum.”

In andere gemeenten is veel belangstelling voor een persoonlijk gesprek met de wooncoach. Zo heeft de Alliantie ervaring opgedaan met het project wooncoach Huizen. De ervaring die daar is opgedaan wordt nu gebruikt in de gemeente Hilversum. In de regionale woonvisie is bepaald dat gemeenten invulling geven aan de wooncoach. Met de gemeente Hilversum zijn deze afspraken uitgewerkt in de prestatieafspraken. Een werkgroep heeft zich gebogen over de voorwaarden waarbij de gemeente, de drie corporaties en de huurdersorganisaties kaders voor het project hebben bepaald.

Mevr. Mast Moddermanstraat 110_MG_9811.jpg