2018

Woningcorporaties organiseren verkiezingsdebat over wonen

Prikkelende keuzes
Gemeenteraadsleden krijgen de gelegenheid hun visie aan de kiezer over te brengen. We leggen hen scherpe keuzes voor over actuele woonthema’s in Amersfoort. De hoofdthema’s zijn: voldoende en betaalbare woningen, duurzaamheid en het huisvesten van kwetsbare groepen.
Over elk onderwerp gaan twee raadsleden met elkaar in debat, na een inleiding door één van de corporatiedirecteuren. Elk thema wordt gepresenteerd in de vorm van een prikkelende keuze:

- Voor 2022 een energiezuinig huis voor alle Amersfoorters of één gasloze, co2-neutrale wijk?
- Bouwen in de stad: kiezen voor groen of stenen?
- Voorrang op een woning voor kwetsbare huurders of gelijke kansen/wachttijden voor iedereen?

Het publiek doet mee
Het publiek kan actief meedoen aan het debat. Aanwezigen kunnen vooraf en na afloop van elk onderwerp met stemkaarten hun keuze duidelijk maken. Is die veranderd door het gevoerde debat? Ook tijdens het debat is er ruimte voor het publiek om vragen te stellen. Ook zal steeds een vertegenwoordiger van de corporaties kort reageren op het gevoerde debat.

In het KadECafé
Het debat wordt gefilmd en zal in samenvatting te zien zijn via de websites van de corporaties en Amersfoortkiest.nl. Het debat wordt geleid door Mirjam Barendregt en vindt plaats in de zaal van het KadECafé, Eemplein 75. De deuren gaan open om 19.30 uur open. Het debat begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedereen is welkom. De zaal biedt ruimte aan zo’n 100 belangstellenden.